2019 Dönemi Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Sonuçları 18.10.2019

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

2019-2020 Akademik yılı   "Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği" 16 Eylül 2019 – 06 Ekim 2019 tarihleri arasında “https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/” web sayfası üzerinden alınmış olup başvurular ilanımızda açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir.  Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjanlarının Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre dağılımı yapılmıştır. Buna göre Üniversitemiz Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından 25 asıl ve 15 yedek öğretim elemanı belirlenmiştir.  Başvurularda oluşan yoğun talep neticesinde daha çok birimin Erasmus programından yararlanması hedeflenerek yerleştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Hareketlilik Süresi:

  • Personel Ders Verme Hareketliliği süresi 3 iş günüve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gündür. Personele 5 günlük hibe ödemesi yapılmaktadır.
  • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
  • Hareketlilik süreci 20 Ekim 2019’dabaşlar ve 31 Mayıs 2021’da sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak akademik personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tabloda hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.
  • Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  1. Bireysel Destek Hibe Miktarları (Ülke Bazlı)
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 119
  1. Seyahat Destek Miktarları

(Mesafe Bazlı - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en )

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 - 499 KM arası 180 €
500 - 1999 KM arası 275 €
2000 - 2999 KM arası 360 €
3000 - 3999 KM arası 530 €
4000 - 7999 KM arası 820 €
8000 KM ve üzeri 1500 €

 

NOT: Yedek listesinde yer alan personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.

"Adım Adım Personel Ders Verme Hareketliliği Süreci” için tıklayınız.

Personel Ders Verme Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dokümanları

https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/erasmus_egitim_alma_hareketliligi-3413

 

NOT: Asıl olarak seçilen öğretim elemanlarımızın hareketlilik öncesi belgelerini (Personel Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi) en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenler hareketlilikten faydalanamayacak, yerine yedek listesindeki personeller işleme alınacaktır.

Hakkından feragat etmek isteyen öğretim elemanlarının, feragat dilekçelerini 25 Ekim 2019 tarihine kadar ofisimize iletmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim:
Tel       : 0 242 310 66 40 / 60 12
E-mail : 
erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr

Eklenme tarihi: 31.10.2022 15:30:57
Son güncelleme: 4.03.2024 12:54:14