2019 Dönemi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları 18.10.2019

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

2019-2020 akademik yılı "Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları 16 Eylül 2019 – 06 Ekim 2019 tarihleri arasında “https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/” web sayfası üzerinden alınmış olup başvurular ilanımızda açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir.  Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanlarının Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre dağılımı yapılmıştır. Buna göre Üniversitemiz Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından 17 asıl ve 7 yedek personel belirlenmiştir.

Hareketlilik Süresi:

  • Personel Eğitim Alma Hareketliliği süresi 3 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gündür. Personele yol günleri de dahil 5 günlük hibe ödemesi yapılır.
  • Hareketlilik süreci 20 Ekim 2019’dabaşlar ve 31 Mayıs 2021’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tabloda hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  1. Bireysel Destek Hibe Miktarları (Ülke Bazlı)
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *, 119
  1. Seyahat Destek Miktarları

(Mesafe Bazlı - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en )

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 - 499 KM arası 180 €
500 - 1999 KM arası 275 €
2000 - 2999 KM arası 360 €
3000 - 3999 KM arası 530 €
4000 - 7999 KM arası 820 €
8000 KM ve üzeri 1500 €

NOT: Yedek listesinde yer alan personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dokümanları

https://uio.akdeniz.edu.tr/tr/erasmus_egitim_alma_hareketliligi-3413

 

NOT: Asıl olarak seçilen personelimiz ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Hakkından feragat etmek isteyen personelimizin feragat dilekçelerini ofisimize iletmeleri gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim:
Tel       : 0 242 310 66 40 / 60 12
E-mail : erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr

Eklenme tarihi: 31.10.2022 15:26:46
Son güncelleme: 4.03.2024 12:52:06