2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

2018-2019 akademik yılı "Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları 2-27 Nisan 2018 tarihleri arasında alınmış olup başvurular ilanımızda açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir. (http://erasmus.akdeniz.edu.tr/duyurular.i1154.2018-2019-akademik-yili-erasmus-personel-egitim-alma-hareket).  Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanlarının Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre dağılımı yapılmıştır. Buna göre Üniversitemiz Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından 16 asıl ve 8 yedek personel belirlenmiştir.

Program kuralları gereği Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde idari personele öncelik verilmesi zorunlu olduğundan Üniversitemiz Erasmus+ Seçim Komisyonu kararı ile akademik personel değerlendirilmeye alınmamıştır.

Hareketlilik Süresi:

  • Personel Eğitim Alma Hareketliliği süresi 3 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gündür. Personele yol günleri de dahil 5 günlük hibe ödemesi yapılır.
  • Hareketlilik süreci 1 Eylül 2018’de başlar ve 30 Eylül 2019’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir

Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Örneğin; eğitim almak üzere Roma’ya gidecek bir personel, bu linkte Antalya-Roma arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dokümanları tıklayınız.

NOT: Asıl olarak seçilen personelimiz ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Hakkından feragat etmek isteyen personelimizin feragat dilekçelerini ofisimize iletmeleri gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim:
Tel       : 0 242 310 28 24 / 21 95
E-mail : 
erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr

Eklenme tarihi: 31.10.2022 15:35:20
Son güncelleme: 31.10.2022 15:35:20