AÜ Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararası öğrenciler, öğretim elemanları ve değişim öğrencileri için çekim merkezine dönüşmeyi amaç edinen Akdeniz Üniversitesi, bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, girişimcilik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi faaliyetlerinde uluslararasılaşma yönelimli çalışmalar yürütür.

Akdeniz Üniversitesi, tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmak üzere önde gelen uluslararası üniversiteler ile ikili/çok taraflı işbirliği yapmak suretiyle, araştırmaya dayalı geniş kapsamlı ve bütçeli projelere destek olur.

Alanında başarılı farklı ülkelerde bulunan araştırmacıların Akdeniz Üniversitesi’ne araştırma/ziyaret amaçlı hareketliliklerini teşvik eder.

Uluslararasılaşma çalışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türkiye Yüksek Öğretim Alanı’nın, Akdeniz Üniversitesi’nin ve Antalya ilinin görünürlüğüne katkıda bulunur.

Akdeniz Üniversitesi, uluslararasılaşma faaliyetlerini akademik birimlerin merkez ya da ilçede yerleşik olmasına ve/veya verilen eğitimin düzeyine (TYYÇ’de 5., 6., 7., 8.seviyeler) bakılmaksızın tüm akademik birimlerde eşit temelde sürdürür.

Üniversitenin uluslararasılaşma faaliyetlerine idari birimlerin katılımını teşvik eder.

Akdeniz Üniversitesi öğrenci ve personel hareketliliği, uluslararası öğrenci sayısı, nitelikli eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla yapılan işbirliği protokollerinin artırılması konularına yönelik hedef setleri geliştirir, izler ve performansını geliştirmek üzere yaklaşımlar benimser.

 

Uluslararasılaşma Politikası Öncelikleri

Akdeniz Üniversitesi tüm stratejik planlarında öğrenci ve personel hareketliliği, uluslararası öğrenci sayısı, nitelikli eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla yapılan işbirliği protokollerinin artırılması konularına yönelik hedef setleri geliştirmiş, izlemiş, performansını geliştirmek üzere yaklaşımlar benimsemiştir. Uluslararası sıralamalarda üniversitenin yükselmesini sağlamak amacıyla planlanan politika öncelikleri;

 • Değişim programları ile gelen/giden öğretim elemanı ve öğrenci sayısını artırmak,
 • Yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak,
 • Uluslararası sıralama kuruluşlarında (THE, QS, ARWU) dünya sıralamasında ilk 1.000 üniversite arasına girmiş Üniversiteler ile imzalanan uluslararası ikili anlaşma sayısını ve hareketliliğini artırmak,
 • YÖK - YUDAP bursiyeri sayısını artırmak,
 • Uluslararası endekslerde (WOS) yer alan bilimsel yayın sayısını artırmak,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılmış proje ve yayın sayısını artırmak,
 • Uluslararası Başvuru (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Islahçı Hakkı vb.) sayısını artırmak,
 • İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısını artırmak,
 • "Toplumsal katkının artırılması" stratejik amacı doğrultusunda yürütülen ulusal faaliyetlere uluslararası boyutun eklenmesi yönünde farkındalık yaratmak
 •  

Akdeniz Üniversitesinin Uluslararasılaşma Politikasını Hayata Geçirdiği Unsurları

 • Kalite Komisyonu ve Çalışma Grupları
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü
 • Birim Uluslararasılaşma Koordinatörleri (Erasmus, Mevlana, Free Mover vb.)
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Antalya Teknokent A.Ş.
 • Erasmus Student Network

 

Üniversitemizin diğer politikalarına ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme tarihi :9.10.2023 11:42:15
Son güncelleme : 9.10.2023 11:47:51