A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Kampüste Yaşam-Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri Merkezimiz, en çok “medikososyal” kelimesiyle hatırlanmaktadır. Merkezimiz, bütün öğrencilere birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır.

Ülkemizde öğrenim gören bütün uluslararası öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olarak tescil işlemleri yapılmaktadır.

29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullara ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır.

Bu şekilde genel sağlık sigortası tescilleri yapılan uluslararası öğrencilerin, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir.  ( 1/ 7/ 2014 – 31/ 12/ 2014 tarihleri için bu tutar aylık: 45,36 TL ). Öğrenciler öğrenimleri devam ettiği sürece en düşük prim tutarı olarak belirlenen bu miktarı yıllık olarak ödemek zorundadır. Her yıl ocak ayından sonra primlerde bir miktar artış söz konusu olmaktadır. Bu nedenle doğacak farkı takip edip ödemek öğrencinin sorumluluğundadır. Primler, kampüste bulunan Vakıf Bankası ve Ziraat Bankası’na, ayrıca Halk Bankası’na yatırılabilir. Öğrencilerimizin bankada yabancı kimlik numaralarını söylemeleri yeterli olacaktır. GSS primini bankaya ödeyerek sigortalı olurlar.

Bu süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan uluslararası öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki öğrenciler primlerini yatırmak koşuluyla Üniversite ve Devlet hastanelerine yabancı kimlik numarası ile müracaat edebilirler. Devlet ve Üniversite hastanelerinde herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Bu yüzden, tüm Uluslararası Öğrencilerimizin GSS’ye kayıt yaptırmaları önerilmektedir. İlaç katılım payı ücretleri % 20’dir. Gözlük ücretleri vb. Sağlık Uygulama Talimatı doğrultusunda ödenir.

Öğrencilerimizin özel hastaneleri tercih etmeleri durumunda fark ödemek zorundadırlar. Bu fark hastanelere göre değişebilmektedir. İlaç katılım payı ücretleri % 20’dir.

Türkiye burslusu olan uluslararası öğrencilerin GSS primi ödemelerine gerek yoktur, bursları kapsamında doğrudan GSS sahibi olurlar.


Son Güncelleme : 2 Ocak Perşembe 2020
139