A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Dokümanları
  • Hareketlilik Öncesi

Personel Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi
Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme), hareketliliğe ilişkin tarihlerin, genel amaç/hedeflerin, içeriğin ve beklenen sonuçların yer aldığı sözleşmedir. Personel Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi

Personel Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi
Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu/işletme tarafından kabul edilen bir eğitim programının (training programme), hareketliliğe ilişkin tarihlerin, genel amaç/hedeflerin, içeriğin ve beklenen sonuçların yer aldığı sözleşmedir. Personel Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi  
Personel Ders Verme Örnek Kurul Kararı Personel Ders Verme Örnek Kurul Kararı
  • Hareketlilik Sonrası
Personel Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi
Gerçekleştirilen ders verme hareketliliğinin hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edildiğine dair onay mektubudur. Personel Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi

Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Katılım Sertifikası
Gerçekleştirilen ders verme/eğitim alma hareketliliğinin hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu/işletme tarafından kabul edildiğine dair onay mektubudur. Personel Eğitim Alma Hareketliliği
Katılım Sertifikası

 


Son Güncelleme : 6 Ocak Pazartesi 2020
161