Akdeniz Üniversitesi

YÖKSİS Duyuruları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2011 Mart ayı itibariyle tüm üniversitelerin kamuya açık olarak düzenledikleri ulusal ve uluslararası kapsamdaki faaliyetlerinin internet ortamında tek bir noktadan takibini sağlamak amacıyla Üniversite Faaliyetleri Sistemini oluşturmuştur.

Üniversitelerin kamuya açık olarak düzenledikleri kongre, kurultay, sempozyum, seminer, panel, konferans, çalıştay, şura, forum, sergi, fuar, yarışma, işitsel ve görsel-işitsel gösteri, söyleşi, festival, şenlik, panayır ve gezi gibi faaliyetlerin bilgileri Üniversitelerdeki yetkilendirilmiş kişiler tarafından Yükseköğretim ortak veri tabanı (YÖKSİS) sisteme girilmekte olup söz konusu bu faaliyet bilgileri “Üniversite Faaliyetleri” başlığı altında Yükseköğretim Kurulu web sayfasındaki https://faaliyet.yok.gov.tr/ adresinden kamuya duyurulmaktadır.

Bu kapsamda Üniversite Faaliyetleri Sistemine Üniversitemizin faaliyet girişleri için doldurulan formlar; Bologna Koordinatörlüğü  ve  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  tarafından YÖKSİS Sistemine dahil edilmektedir. Üniversite faaliyetlerimizin girişi aralıksız olarak devam etmektedir.

Son olarak Üniversite faaliyetleri sistemine yeni bir modül olarak Üyelik Modülü” eklenmiştir. Üyelik modülü içerisinde faaliyetleri takip etmek isteyen ilgililer sisteme üye olarak, ilgi alanlarına göre takip etmek istedikleri faaliyet türlerini ve faaliyet alanları seçebilmektedir. Üyelik modülüne bireysel giriş yapılabilmesi için http://yok.gov.tr/ adresindeki “Üniversite Faaliyetleri” başlığı tıklanarak açılan sayfada Üyelik başlığı tıklandığında Üniversite Faaliyetleri Sistemine giriş yapılabilmektedir.

Belirlenen faaliyet türü ve faaliyet alanındaki bir faaliyet bilgisinin sisteme girişi yapıldıktan sonra ve faaliyet https://faaliyet.yok.gov.tr/ adresi üzerinde yayınlandığı an itibari ile de bu faaliyet hakkında bir bilgilendirme metni ilgili kişinin e-postasına otomatik olarak gönderilmektedir. Böylece yükseköğretim kurumlarında düzenlenen faaliyetlerin takibinin kolaylaştırılması ve katılımın arttırılması hedeflenmektedir.

YÖKSİS Duyuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Sayfa Özeti: Yöksis Duyuruları

Anahtar Kelimeler: