Akdeniz Üniversitesi

Yaratıcı Avrupa Programı

Yaratıcı Avrupa Programı, Avrupa Birliği tarafından kültürel ve yaratıcı sektörlerin desteklenmesi amacıyla 2014-2020 döneminde uygulanacaktır. Programın genel hedefleri Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek Avrupa kültür ve yaratıcı sektörlerin, özellikle görsel-işitsel sektörün, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesidir.

Program aday ülkelerin katılımına açık olup; MEDYA alt programına katılım için 2010/13/AB Direktifinde yer alan şartların karşılanıyor olması gerekmektedir. Katılım Anlaşması 6 Kasım 2014 tarihinde imzalanmıştır. Merkezi, bölgesel ve yerel idareler, Kalkınma Kuruluşları, STKlar, Araştırma Merkezleri ve uluslararası örgütler başvuru yapabilmektedir.

Yaratıcı Avrupa Programı 3 alt programdan oluşmaktadır:

  • Medya
  • Kültür
  • Sektör Ötesi Ayak

Sorumlu Personel: Rabia VEZNE

Dahili : 0 242 310 64 92

E-mail: rabiavezne@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Yaratıcı Avrupa Programı

Anahtar Kelimeler: