Akdeniz Üniversitesi

VISCONTI KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı 2014 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projeleri kapsamında Uluslararası İlişkiler Ofisi önderliğinde Teknik Bilimler MYO’nun ortak olduğu ve Norveç’den Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurulan VISCONTI (Viability Innovation Scientific Creativity Oriented Network for Training and Instruction) Projesi 2014-2016 yılları arasında yürütülmüş olup 9 Avrupa ülkesinden 17 kurumun ortaklığında gerçekleştirilmiştir.

Mesleki eğitim öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve sanayinin bilimle ve bilgi teknolojileriyle ilgili konularda yapılandırılmış etkileşimini amaçlayan gerçek çalışma alanları yaratmak için ortaklık kurulmuştur. Proje fikri çıktısı olarak, mesleki eğitimdeki öğrencilerin projelerini değerlendirmek için web tabanlı araçlar geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bu araç hem sanayide hem de eğitimde bilim ve bilgi teknolojilerindeki yaratılıcılık için uygulamalarda kullanılmak amacıyla geliştirilebilir. VISCONTI projesi ile, fikirlerin ve projelerin üretilmesi ve sunulması için yeni bir yaklaşım ve metodoloji uygulamaya koyacaktır. Proje kapsamında öğretmenlerin proje fikirlerinde teknik yaşayabilirlik, ekonomik potansiyel ve bilimsel yaratıcılığı değerlendirebilecekleri yeni bir değerlendirme modeli olacak araçlar üretilmiştir.

Proje sürecinde 2 adet eğitim ve 3 adet çoğaltıcı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi 1. eğitime ev sahipliği yapmış ve EXPO Antalya’da 120 katılımcı ile 28 Mayıs 2016 tarihinde çoğaltıcı etkinlik olarak çalıştay düzenlenmiştir. 

VISConti

Sayfa Özeti: VISCONTI

Anahtar Kelimeler: