Akdeniz Üniversitesi

UPPScience KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı 2016 Yılı Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Teknik Bilimler MYO’nun ortaklığında Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurusu yapılan “UPPScience (Using Profiling and Publishing for the Upping of Scientific Approaches)” Projesi hibe almaya hak kazanmıştır.

1 Ekim 2016- 31 Mart 2019 tarihleri arasında 30 aylık bir sürede gerçekleştirilecek olan projede 3 üniversite, 7 meslek lisesi, 6 lise, 1 il milli eğitim müdürlüğü, eğitim alanında faaliyet gösteren 5 STK ve 1 şirket olmak üzere toplam 22 ortak yer almaktadır. 

UPPScience, 2014-2016 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’nin de ortak olarak yer aldığı VISConti Projesinin devamı niteliğinde olup üniversiteli öğrencilerin de yer aldığı daha büyük bir Uygulayıcı Topluluk-Community of Practice (CoP) adında aktif bir üyelik oluşturacaktır. Bu da sınır ötesi işbirliğini ve profesyonel dayanışma profilini oluşturacaktır. Ayrıca mesleki eğitime daha fazla bilimsel yaklaşım getirecek, araştırma ve yayın yapma imkânı sağlayacaktır. Katılımcılar, eğitim alanında yöntem, yenilik ve yaratıcılık eğitimi üzerine 4 aktivite ile birlikte CoP’lar aracılığıyla desteklenecektir. Proje süresince CoP üyeleri minimum 150 araştırma projesi ve yayın hazırlayacak ve bu çalışmalar en az 2 CoP üyesi tarafından değerlendirilecektir. Bu aşama, internet veritabanlı olarak görsel bir iş alanı üzerinde yer alacak ve bu sayede ülkeler arası sınırları aşmış bir aktif topluluğa dönüşecektir.

Proje sürecinde 4 adet eğitim ve aktivitelerin daha ileriye taşınması amacıyla 5 adet çoğaltıcı etkinlik düzenlenecektir.


upps-banner

Sayfa Özeti: UPPScience

Anahtar Kelimeler: