A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Uluslararası Öğrenciler Ekibimiz

—– Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN —– Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü —– baharsahin@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2827
—– —– —–
—– Öğr. Gör. Alina AKSOY —– Uluslararası Öğrenciler —– alinaaksoy@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96
—– —– —–
—– Öğr. Gör. Fahrettin KAYAN —– Uluslararası Öğrenciler —– kayan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2827
—– —– —–
—– Selma GENÇEL —– Uluslararası Öğrenciler —– selmagencel@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2837
—– —– —–
—– —– —–
—– —– —–

Son Güncelleme : 20 Ocak Pazartesi 2020
146