Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK)Toplantı Tutanağı-XIV (28 Şubat 2014)


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
OFİSİ

Akdeniz Universitesi USK Logo

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KOORDİNASYON KURULU (UİK)
KARARLARI / TOPLANTI TUTANAĞI
Karar /
Tutanak No :
2014/02
Tarih :
Saat :

28 Şubat 2014
14:00-16:00

İlgi :
 

 

Kararlar / Tutanak:

Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK)  28 Şubat 2014 Cuma günü, 14:00-16:00 saatleri arasında, Senato Salonunda, Kurul Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akıncı başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda ilk gündem maddesi olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Burhan Özkan tarafından Uluslararası İlişkiler Ofisi genel maddeleri konusunda bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, 17 Ocak 2014 tarihinde YÖK tarafından hazırlanan “Study in Turkey” web sitesinde yayına verilen üniversitemiz profil sayfası, 12 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Üniversite Sanayi İşbirliği ve Erasmus+” Toplantısı, 2014-2015 dönemi Erasmus+ Öğrenci başvuru sonuçları, 14 Mart-14 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Programı Kapsamında Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği başvuruları, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı Organizasyonu, Free Mover Programı uygulamasının Senatoya önerilmesi konusu ve Bologna Süreci, Erasmus, Mevlana ve Farabi Programları ile ilgili konularda genel bilgilendirme konuları ele alınmıştır.
Toplantıda daha sonra UİO bünyesindeki koordinatörlerin sorumluluk alanları ile ilgili sunumlara geçilmiştir. İlk olarak Bologna Süreci kapsamında; Ofisimize iletilen BS Bölüm/Program Ders Bilgi Paketi Kontrol Formları konusu görüşülmüştür.
İkinci olarak AB Eğitim ve Gençlik Programları (ABEGP) kapsamında, 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2014-2015 “Erasmus+ Giden Öğrenci Oryantasyon Programı”, 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Ulusal Ajans Toplantısı”, 27 Şubat 2014 tarihinde Adana’da gerçekleştirilen “KA2 Proje Yönetim Toplantısı”, 24 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Avrupa Gönüllü Hizmet Programı Bilgilendirme Semineri”, 3 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Fullbright Bursları Bilgilendirme Semineri”, Eğitim Alma& Ders Verme Bilgilendirme Semineri ve Mart ayı içerisinde ABEGP kapsamında üniversitemizdeki faaliyet takvimi konuları görüşülmüştür.
Üçüncü olarak Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım kapsamında, 17. Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği kapsamında yurtdışı başvuruları, 17 Şubat 2014 tarihinde Ofisimizde gerçekleşen Dış Tetkik, Fuar davetlerinin değerlendirilmesi ve 2014 yılında katılacağımız uluslararası eğitim fuarları konusu, 1 Mart 2014 tarihinde Chiba Üniversitesi heyeti  ile yapılacak toplantı, Akademik birimlerin İngilizce web sayfalarının mevcut durumu ve Mart ayı içerisinde Uluslararası İşbirlikleri & Tanıtım kapsamında üniversitemizdeki faaliyet takvimi konularının görüşülmesi izlemiştir.
Dördüncü olarak, Mevlana Değişim Programı kapsamında, 2013–2014 Akademik Yılı Bahar döneminde  Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, 20 Ocak 2014 tarihinde gelen öğrenciler için düzenlenen veda yemeği, 27–28 Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen “Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı”, 15–22 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2014 – 2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı başvuruları ve  yabancı dil sınavı, IAESTE Staj yerlerinin dağılımı ve Mart ayı içerisinde Mevlana Değişim Programı kapsamındaki faaliyet takvimi konularında bilgi verilmiştir.
Beşinci olarak, Uluslararası Öğrenciler kapsamında, 2014 yılı içerisinde katılacağımız etkinliklerde uluslararası öğrencilere dağıtmak üzere hazırlanan öğrenci broşürü, Uluslararası Öğrenci Sınavı hazırlıkları için Sınav Komisyonu ve Sınav Organizasyonu Komisyonu’nun oluşturulması konusu, Uluslararası Öğrenciler  için yapılan Türkçe sınavı konusu, Free Mover Programı ve Mart ayı içerisinde Uluslararası Öğrenciler kapsamında üniversitemizdeki faaliyet takvimi konuları görüşülmüştür.
Son olarak, Farabi Değişim Programı kapsamında, 2014-2015 Farabi Değişim Programı başvuru dönemi ve Mart ayı içerisinde Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizdeki faaliyet takvimi konuları görüşülmüştür.
         Toplantı, Akdeniz Üniversitesi Uluslararasılaşma Çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapılması ile sona ermiştir.

Bu kapsamda;

1.Study in Turkey web sayfasında yer alan üniversitemizin akademik birimleri bölümünün Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tekrar gözden geçirilmesine ve varsa eksikliklerin YÖK’e bildirilerek düzeltilmesine,  
2.Uluslararası Öğrenci Sınavı hazırlıklarının devam etmesine ve bu kapsamda "Sınav Komisyonu" ve "Sınav Organizasyonu Komisyonu" nun oluşturulmasına,
3.İngilizce ağırlıklı olmak üzere Yabancı dilde ders ve lisans/lisansüstü program sayısının arttırılması üzerinde durulması ve konunun USK 'de ele alınmasına,
4. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci sınavının bu yıl 18  Mayıs 2014 tarihinde, Antalya'da, Azerbaycan (Bakü ve Genç) ve Almanya'da (Berlin, Köln ve Münih) te yapılmasına
5.22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde üniversitemizde gerçekleştirilecek olan “Ulusal Ajans Toplantısı” için gerekli hazırlıkların başlatılmasına,
6.Birimlerin İngilizce web sayfalarındaki eksiklikleri ivedilikle tamamlamalarına,
7.UİO Newsletter” 3. sayısının Mart ayı içerisinde tüm uluslararası paydaşlarımıza (yurtdışında bulunan partner üniversitelerimiz, uluslararası öğrencilerimiz, Erasmus ve Mevlana Değişim Programı öğrencilerimize) e-posta ile gönderilmesine ve UİO web sayfasının görünürlüğü yüksek bir alanında yayınlanmasına,
8.05-06 Nisan 2014 tarihlerinde Azerbaycan-Bakü’de düzenlenecek olan “Akademi Bakü Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı”na ve 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek olan “3. Trucas Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarına” katılım sağlanmasına,
9.2014 yılında katılım sağlanacak uluslararası eğitim fuarları ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanmakta olan Uluslararası Öğrenci broşürüne Üniversitemizin Tanıtım CD’sinin de eklenmesine,
10.Uluslararası Öğrenciler için düzenlenecek olan Türkçe Seviye Tespit Sınavı ile ilgili olarak Yabancı Diller  YO ve  Türk Dili Bölüm Başkanlığı ile görüşülmesine,
11.Uluslararası Öğrenci Sınavına başvuru için online başvuru sistemi oluşturulması çalışmalarının başlatılmasına,
12.Free Mover Programı uygulama esaslarının hazırlanarak, Senato gündemine alınmasına,
13.Bir sonraki UİK toplantısının 31 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

       Katılımcılar:

 • Prof. Dr. İbrahim Akıncı
 • Prof. Dr. Burhan Özkan
 • Öğr. Gör. Güler Çiğdem
 • Doç. Dr. Murat Turhan
 • Öğr. Gör. Altuğ Erkan (Yerine Dilek Sarı)
 • Öğr. Gör. Aydın Özdemir (Katılmadı)
 • Yrd. Doç. Dr. M. Sami Taner 
 • Uzm. Ayça Altay
 • Deniz Öztürk
 • Serap Yeter
 • Yunus Topal (Katılmadı)


 

 

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi 07058 Kampus / ANTALYA www.akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 16 41 Faks: 0 242 310 66 29 E-posta : iro@akdeniz.edu.tr
Url: http://uio.akdeniz.edu.tr/tr

Sayfa Özeti: Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK)Toplantı Tutanağı-XIV (28 Şubat 2014)

Anahtar Kelimeler:

Toplantı Tutanakları Arşivi