Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK)Toplantı Tutanağı-XIII (17 Ocak 2014)


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
OFİSİ

Akdeniz Universitesi USK Logo

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KOORDİNASYON KURULU (UİK)
KARARLARI / TOPLANTI TUTANAĞI
Karar /
Tutanak No :
2014/01
Tarih :
Saat :

17 Ocak 2014
10:00-11:00

İlgi :
 

Kararlar / Tutanak:

Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK)  17 Ocak 2014 Cuma günü, 10:00-11:00 saatleri arasında, Senato Salonunda, Kurul Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda ilk gündem maddesi olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Burhan Özkan tarafından Uluslararası İlişkiler Ofisi genel maddeleri konusunda bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, 25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu (USK) Toplantısı-II, 03 Ocak 2014 tarihinde Alanya İşletme Fakültesi ve Turizm Fakültesi’nde, 07 Ocak 2014 tarihinde ise Finike ve Kumluca MYO’nda düzenlenen “Erasmus+ Programı: Erasmus Öğrenci Hareketliliği Bilgilendirme Toplantıları”, 09 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen BS-Otomasyon Koordinasyon Kurulu, 16 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Toplantısı” ve Bologna Süreci, Uluslararası Öğrenciler, Erasmus, Mevlana ve Farabi Programları  ile ilgili konularda genel bilgilendirme konuları ele alınmıştır.

Toplantıda daha sonra UİO bünyesindeki koordinatörlerin sorumluluk alanları ile ilgili sunumlarına geçilmiştir. İlk olarak Bologna Süreci kapsamında; Birimler tarafından e-Akdeniz Otomasyon Sistemi üzerinden girişleri devam eden BS Bilgi Paketi Şablonlarının tamamlanması konusu, Bologna Süreci “Bölüm/Program Ders Bilgi Paketi Kontrol Formu” ve Ocak ayı içerisinde BS kapsamındaki faaliyet takvimi konularında görüşülmüştür.

İkinci olarak AB Eğitim ve Gençlik Programları (ABEGP) kapsamında, Öğrenci işlerinden İngilizce transkript ve öğrenci belgesinin alınabilmesi, “Recycling Together” adlı proje, 07 Mart 2014‘te gerçekleştirilecek olan Erasmus Programı’na ilişkin sınav hazırlık sürecinin tamamlanması, 03-06 Şubat 2014 tarihleri arasında Finlandiya’nın Kokkolo İlinde gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen “Youth Centres Meeting/ Gençlik Merkezleri Yıllık Toplantısı”, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen “Gençler Var!” projesi kapsamında hazırlanan “Gençlik Çalışmaları Kitabı”, Üniversitemiz tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulan Gençlik İstihdamına yönelik “Fark Yarat Yerel Değer Kat” projesi  ve Ocak ayı içerisinde ABEGP kapsamında üniversitemizdeki faaliyet takvimi  konuları görüşülmüştür.

Üçüncü olarak Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım kapsamında, Üniversitemize gelen fuar davetlerinin değerlendirilmesi, 2014 yılında katılacağımız Uluslararası Eğitim Fuarlarının seçimi ve Ocak ayı içerisinde Uluslararası İşbirlikleri & Tanıtım kapsamında üniversitemizdeki faaliyet takvimi konuları görüşülmüştür.

Dördüncü olarak, Mevlana Değişim Programı kapsamında, 05 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen IAESTE Sınavı, Mevlana Değişim Programı YÖK istatistikleri, Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilere yönelik 20 Ocak 2014 haftası yapılması planlanan veda kokteyli, 17 – 21 Şubat tarihleri arasında tüm fakülteler ve birimler bazında yapılması planlanan Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantıları ve Ocak ayı içerisinde Mevlana Değişim Programı kapsamındaki faaliyet takvimi konularında bilgi verilmiştir.

Beşinci olarak, Uluslararası Öğrenciler kapsamında, 25 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu (USK) Toplantısında alınan karar gereği oluşturulması gereken çalışma komisyonları, YÖK tarafından hazırlanan “Study in Turkey” web sitesi ve bu sitede yer alacak Üniversitemiz profil sayfasının hazırlanarak yayına verilmesi, Freemover programı, Yurtdışında düzenlenmesi planlanan “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı” hazırlıkları konusunda çalışmalar yapmak üzere oluşturulan çalışma komisyonu ve Ocak ayı içerisinde Uluslararası Öğrenciler kapsamında üniversitemizdeki faaliyet takvimi konuları görüşülmüştür.

Son olarak, Farabi Değişim Programı kapsamında, Ocak ayı içerisinde Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizdeki faaliyet takvimi konusu görüşülmüştür.

       Toplantı, Akdeniz Üniversitesi Uluslararasılaşma Çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapılması ile sona ermiştir.

Bu kapsamda;

1.25 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen USK Toplantısında alınan karar uyarınca kurulmasına karar verilen Çalışma Komisyonları’nın nihai halinin belirlenmesine,
2. Elmalı ve Korkuteli Meslek Yüksekokullarında “Erasmus+ Programı: Erasmus Öğrenci Hareketliliği Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenmesine,
3.Şubat ayı içerisinde “Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmesine,
4.Değişim Programı Öğrencilerinin İngilizce Transkript ve öğrenci belgesi alabilmeleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmaların yürütülmesine,
5.2013-2014 eğitim-öğretim yılında 3 uluslararası eğitim fuarına katılım sağlanmasına ve bunların hangi fuarlar olacağı konusunun Ocak ayı içerisinde netleştirilmesine,
6.Uluslararası Fuarlara hazırlık olarak üniversitemizdeki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını ayrıntılı olarak gösteren bir broşür hazırlanmasına,
7.05-06 Nisan 2014 tarihlerinde Azerbaycan-Bakü’de düzenlenecek olan “Akademi Bakü Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı”na katılım sağlanmasına,
8.Uluslararası Fuarlara katılım için gerekli tanıtım materyallerinin sağlanması konusunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının gerekli desteği sağlamasına,
9.Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen 17. Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği’nin davet mektubunun, uluslararası partner üniversitelere gönderilmek üzere, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne resmi yazı ile gönderilmesine,
10.Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına giden öğretim elemanlarının gittikleri ülkelere götürmeleri için tanıtım materyalleri hazırlanmasına,
11.Yurtdışında düzenlenmesi planlanan “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı” hazırlıkları konusunda çalışmaların ilerletilmesine, sınav merkezlerinin Azerbaycan ve Almanya olarak belirlenmesine,
12.Freemover Programı uygulama esaslarının belirlenmesi konusunda başlatılan çalışmaların ilerletilmesine,
13.UİO tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayınladığı Gençlik Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere, üç ayda bir gençlik programları konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi gönderilmesine,
14.2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Farabi Değişim Programı sınav başvuru noktası olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın tahsis edeceği bir odanın kullanılmasına, 
15.Bir sonraki UİK toplantısının 28 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

       Katılımcılar:

 • Prof. Dr. Muharrem Kılıç
 • Prof. Dr. Burhan Özkan
 • Öğr. Gör. Güler Çiğdem (Katılmadı)
 • Doç. Dr. Murat Turhan (Katılmadı)
 • Öğr. Gör. Altuğ Erkan
 • Öğr. Gör. Aydın Özdemir
 • Yrd. Doç. Dr. M. Sami Taner  
 • Uzm. Ayça Altay
 • Uzm. Nurgül Büyükkalay
 • Deniz Öztürk
 • Serap Yeter
 • Yunus Topal (Katılmadı)


Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi 07058 Kampus / ANTALYA www.akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 16 41 Faks: 0 242 310 66 29 E-posta : iro@akdeniz.edu.tr
Url: http://uio.akdeniz.edu.tr/tr

Sayfa Özeti: Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK)Toplantı Tutanağı-XIII (17 Ocak 2014)

Anahtar Kelimeler:

Toplantı Tutanakları Arşivi