Akdeniz Üniversitesi

Sektör Ötesi Ayak

Komisyon kültürel ve yaratıcı sektörler için “garanti fonu” oluşturacaktır. Fonun öncelikleri şunlardır:

- Kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler ile mikro, küçük ve orta ölçekli örgütlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,

- Kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler ile mikro, küçük ve orta ölçekli örgütlerin risklerini değerlendirecek katılımcı mali aracı kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi.

Sayfa Özeti: Sektör Ötesi Ayak

Anahtar Kelimeler: