Akdeniz Üniversitesi

Proje Başvuru Dokümanları

Üniversitemiz, Erasmus+ Programı  kapsamında yapılacak proje başvuruları için gerekli olan  “PIC (Akdeniz Üniversitesi PIC: 998145036 OID: E10200131)”  numarasına sahip olup, ilgili formlar (Legal Entity form ve Financial Identification Form) Avrupa Komisyonunun ECAS sistemine yüklenmiştir.

Bu kapsamda üniversitemizden sunulan projelerde:

  • Yasal temsilci (Legal Representative) bölümüne  Üniversitemiz Rektörü,
  • Proje koordinatörü, kilit kişi veya yürütmeye yetkili kişi (Contact Person) bölümüne ise İlgili proje başvurusu yapan birimin temsilcisi ya da ilgili öğretim üyesi yazılmalıdır.

Başvuru formunda yer alan ve üniversitemizin son 3 yıl içerisinde hibe aldığı AB projelerine (Have you participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?) ilişkin bilgi için tıklayınız .

KOORDİNATÖR KURUM OLARAK YAPILACAK BAŞVURULAR

Koordinatör olarak başvuru yapacak birimlerin imzaya sunulacak belgelerini EBYS üzerinden bir üst yazı ekinde Ofisimize son başvuru tarihinden en az 1 hafta önce göndermeleri gerekmektedir.

Ulusal Ajansa koordinatör olarak başvurulan projelerde başvuru formunun online olarak gönderilmesinin yanısıra Ulusal Ajans’ın TURNA sistemine de yüklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple TURNA sisteminde kurumsal hesap açma ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız .

ORTAK KURUM OLARAK YAPILACAK BAŞVURULAR

Ortak olarak başvuru yapacak birimlerin imzaya sunulacak belgelerini EBYS üzerinden bir üst yazı ekinde Ofisimize son başvuru tarihinden en az 1 hafta önce göndermeleri gerekmektedir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için:

Tel : 0 242 310 64 92
E-mail: rabiavezne@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Proje Başvuru Dokümanları

Anahtar Kelimeler: