A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Personel Ders Verme/Eğitim Alma Başvurusu Moldova

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim personel hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak  “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Üniversitemizin Erasmus+ ortak ülkelerden Moldova ile hareketlilik projesi başvurusu kabul edilmiştir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 Personel Başvuruları 16 – 30 Mayıs 2019
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 31 Mayıs 2019

Erasmus+ Ortak Ülkeler Anlaşmalı Üniversite ve Kontenjanları

Faaliyetin gerçekleşeceği Ülke Faaliyetin gerçekleşeceği Üniversite Kontenjanlar
Moldova
  • Tiraspol Devlet Üniversitesi
 

  • 3 Ders Verme Hareketliliği
  • 3 Eğitim Alma Hareketliliği

Başvuru Koşulları ve Belgeleri

  1. Akdeniz Üniversitesi akademik personeli olmak
  2. Başvuru Formu
  3. Dil yeterlilik belgesi ya da,

– Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,
– Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi

Başvuruların Değerlendirilmesi

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan 40
KA107 Proje önerisinde bulunmuş olmak (başvurduğu ve projenin kabul olduğu ülke için) +30 (taban puana eklenir)
Turizm alanında çalışmalar yapıyor olmak +10 (taban puana eklenir)
Dil Puanı +10 (taban puana eklenir)
Programdan ilk kez yararlanma +10 (taban puana eklenir)
Engelli personel +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu +10 (taban puana eklenir)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 (taban puandan çıkarılır)

Hibe ve Ödemeler

  • Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız
  • Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
Hareketlilik Tarihleri 1 Haziran 2019-31 Temmuz 2019
Ders verme faaliyeti 8 ders saati
Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler
Ders verilmesi planlanan üniversite ile iletişime geçip personel ders verme hareketlilik sözleşmesinin hazırlanması http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-giden-personel-ders-verme-ve-egitim-al
Birim yönetim kurulu kararı alınması Örnek kurul kararı için tıklayınız.
Hibe Sözleşmesinin İmzalanması Hibe Sözleşmesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanır, yararlanıcı ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır.
Hareketlilik Sonrası Yapılması Gerekenler
Personel ders verme hareketliliği sonrası sözleşmesinin hazırlanıp taraflarca imzalanması http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-giden-personel-ders-verme-ve-egitim-alma/
Katılım sertifikası Ders verilen üniversiteden alınacaktır.
Nihai Rapor: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir. Tarafınıza e-posta olarak gönderilecektir.

 

 

İletişim:
Tel
: 0 242 310 66 40  / 21 39
E-mail: erasmuska107@akdeniz.edu.tr

 

 

0