Akdeniz Üniversitesi

Our Team

  
 
                                                                   Doc.Dr.BinnurILTER
   Prof.Dr. Binnur GENÇ İLTER
         Advisor to the Rector
    for
International Relations
       bgilter@akdeniz.edu.tr
      Tel: +90 242 310 67 96
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rabia VEZNE    EmelKahraman   Ayça Altay Bahar Sahin
 Dr. Rabia VEZNE  Emel KAHRAMAN  Ayça ALTAY   Bahar ŞAHİN
 EU Projects Coordinator
Euromed Youth Centre
 Bologna Coordinator,
Farabi Coordinator
 International Cooperation and
Publicity Coordinator
 International Students Coordinator

  rabiavezne@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 64 92
  ekahraman@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 16 41
  aycaaltay@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 96
  baharsahin@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Ext. 2827
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 H.Nuran CANER.jpg Merve AYVALLI  Alina AKSOY Fahrettin 
  H. Nuran CANER  Merve AYVALLI  Alina AKSOY  Fahrettin KAYAN
 Erasmus+ Institutional
Coordinator
 Mevlana Exchange Programme  
Institutional Coordinator  
 International Students  International Students
  nurancaner@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 12
 merveayvalli@akdeniz.edu.tr
 Tel: +90 242 310 21 95
 alinaaksoy@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96
 kayan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 28 56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Atahan TAŞYÜREK Selma GENÇEL Mrs  SerhanKARALOGLU 
 Atahan TAŞYÜREK Selma GENÇEL Deniz KAPAN  Serhan KARALOĞLU 
 IT  International Students  Farabi Exchange Programme
Outgoing Students - Budget
   Mevlana Exchange Programme  
 atahan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 38
    selmagencel@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Ext. 2837
 deniz@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Ext. 2832
 serhankaral@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 28 45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 İsa GÖK  Ayse BALKAYA   OzgeKaya DeryaLokcu 
  İsa GÖK Ayşe BALKAYA Özge KAYA Derya LÖKÇÜ  
  Free Mover Programme
International Cooperation
  Mevlana Exchange Programme  Erasmus+ Student Traineeship,
Erasmus Staff Mobility
 Erasmus+ Outgoing Students
European Voluntary Service
 
 isagok@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Ext. 2814  
 
 aysetugcan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 75 
 okaya@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 66 40
 deryal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 25
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Enes BENER   Şükrüye KIRLI  Seda ÇAĞLAR MuratBulbul 
   Enes BENER Şükrüye KIRLI    Seda ÇAĞLAR  Murat BÜLBÜL
  Erasmus+ Incoming 
Students & Staff
  Budget(Erasmus+,Mevlana,Youth)
Erasmus+ Bilateral Agreements
 Farabi Exchange Programme Incoming 
Students - Bilateral Agreements
  
  enesbener@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 39 
  sukruyek@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Ext. 2824
  sedacaglar@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Ext. 2012
  Tel: +90 242 310 20 78  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------