Akdeniz Üniversitesi

Medya

Medya alt programı ülkemizden başvuru sahiplerine eğitim faaliyetleri, Avrupa görsel işitsel eserlerinin geliştirilmesi (film ve TV yapımları, belgesel, çocuk filmi, video oyunları), Avrupa görsel işitsel üretim şirketlerine yönelik destekler  gibi belirli alanlarda destek sağlanmaktadır. Bu alt programın amaçları şunlardır:  

- Görsel işitsel alandaki meslek sahiplerinin yetenek kazanım ve geliştirmelerinin kolaylaştırılması,

- Dijital teknolojinin kullanımı da dâhil şebekelerin geliştirilmesi,

- Avrupa görsel işitsel eserlerinin geliştirilmesi için görsel işitsel alandaki operatörlerin kapasitelerinin artırılması,

- İşletmeler arası (B2B) değişimin desteklenmesi,

- Ulus aşırı pazarlama, markalaşma, dağıtım ve görsel işitsel eserlerin sergilenmesi yoluyla tiyatronun desteklenmesi,

- Tiyatro harici alanlarda ulus aşırı pazarlama, markalaşma ve görsel işitsel eserlerin dağıtımının desteklenmesi,

- Tanıtım, film okuryazarlığı ve festivaller yoluyla Avrupa görsel işitsel eserlere erişim ve ilginin artırılarak seyirci/ dinleyici gelişiminin desteklenmesi,

- Yeni iş modellerinin ortaya çıkmasının desteklenmesi.

Sayfa Özeti: Medya

Anahtar Kelimeler: