Akdeniz Üniversitesi

Kültür

Kültür alt programı ile ulusaşırı işbirliği projeleri ve edebi çeviriler gibi özellikle kar amacı gütmeyen projeler desteklenecektir. Bu alt programın amaçları şunlardır:

- Dijital teknolojiye uyum, seyirci/dinleyici gelişimine yönelik yenilikçi yaklaşımların test edilmesi ile yeni iş ve yönetim modellerinin test edilmesi dâhil kültürel ve yaratıcı sektörlerin güçlendirilmesine katkı sağlayan yetenek ve bilginin kültürel ve yaratıcı aktörlere aktarılmasını sağlayacak eylemlerin desteklenmesi,

- Kültürel ve yaratıcı aktörlerin uluslararası işbirliğini ve kariyerlerini uluslararası hale getirmelerini sağlayacak eylemlerin desteklenmesi,

- Mesleki fırsatlara erişimi kolaylaştırmak için Avrupa kültürel ve yaratıcı örgütlerin güçlendirilmesine destek verilmesi, 13 AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

- Uluslararası tur, sergi ve festivallerin desteklenmesi,

- Avrupa edebi eserlerinin dolaşımının desteklenmesi,

- Avrupa kültürel ve yaratıcı eserler ile somut olan ve olmayan kültürel mirasa erişim ve ilginin artırılarak seyirci/ dinleyici gelişiminin desteklenmesi.