A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


IMAT

ULUSLARARASI MADDE AKIMI YÖNETİMİ ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI (IMAT)
Master in International Material Flow Management (IMAT) Programı, Akdeniz Üniversitesi ile St. Petersburg Devlet Mühendislik, Ekonomi ve Turizm Üniversitesi ortak diploma eğitim programları, turizm ve otel işletmeciliği, işletme, ekonomi, fen ve mühendislik, müzik ve güzel sanatlar alanlarında 2006-2007 öğretim yılında başlatılmıştır. Bu çerçevede ilk aşamada 150 St.Petersburg Üniversitesi öğrencisine Antalya’daki turizm tesislerinde staj imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Türk-Rus Kültürel ve Bilimsel çalışmaları programı öğrencileri Türkçe ve Rusça zorunlu olmak koşuluyla isteğe bağlı Almanca veya İngilizce dillerinden birisinde yeterliliklerini geliştirebilmektedirler.Türk-Alman yüksek lisans çift diploma programında, öğrenciler ilk yıllarını Akdeniz Üniversitesinde geçirme fırsatını yakalarken, takip eden ikinci yıllarını Almanya Birkenfeld Çevre Kampusunda geçirme olanağı sağlayacaklardır.İki yıllık çalışma programı sırasında öğrenciler teknik açıdan sağlam bilgiler elde edeceklerdir. Enerji, atık, şu ve özel ev, sanayi ve bölgeler için ulaşım alanlarında yenilikçi ve etkili bir çevre teknolojisi sisteminin yönetimi ve uygulaması çalışmaların çekirdeğini oluşturmaktadır.

Yeni teknoloji ve yönetim stratejileri tasarlama kapasitesine sahip olmanın yanı sıra ilgili paydaşlarla, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan iletişim sağlayabilen genelleşmiş mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji yönetimi konusundaki güçlü becerilerin yanında, Alman ve Türk iş, kültür ve dil işbirliğinin sağlanması gibi temel kültürlerarası konularda becerilerin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır.

İkinci öğrenim yılında öğrencilerin teorik bilgileri tamamlanmakta ve uluslararası projelerde endüstri ortakları ile birlikte çalışmaya başlamaktadırlar. Öğrenciler çeşitli yenilikçi en iyi uygulamaları ziyaret ederek Almanya’nın benzersiz çevre teknolojilerini gözlemlerler. Dördüncü dönem yüksek lisans tezinin tamamlanması için düşünülmüştür.

Program boyunca, öğrenciler küresel ölçekte uygun teknoloji yönetim stratejilerini kullanarak, çevrenin korunması ile ekonomik kalkınma arasındaki bağlantıyı öğreneceklerdir.

Türk-Alman Yüksek Lisans Çift Diploma Programının öğrencilere:

  • Avrupa ve Asya’da Malzeme Akış Yönetimi (MFM) teorisi ve pratiği
  • Eko sistem yönetimi ve çevre korumanın ekonomik yönlerinin daha iyi anlaşılması
  • Temiz teknolojilerin ve teknoloji yönetiminin sistematik olarak anlaşılması
  • Kültürlerarası iletişim, ağ, proje yönetimi finansman ve para toplama konusunda bilgiler
  • İş Çevresi ve Avrupa ve Asya’da İş Kültürü,
  • Uluslararası Vaka Çalışmaları ve Pratik Proje Deneyimi,
  • Avrupa veya Asya’da araştırma enstitüleri ya da şirketlerin profesyonel rehberliğinde yüksek lisans tezi imkanları sunmaktadır.

Başarılı öğrencilere Almanya ve Türkiye’de kendi alanlarında önde gelen üniversitelerden iki diploma verilmektedir. Alman Yüksek Lisans derecesi Avrupa’da ve tüm dünyada geçerli ve Bologna Süreci ile uyumludur. Bu nedenle uluslararası alanda kabul görmüştür ve Doktoraya başvurmak için bir fırsattır.

Daha fazla bilgi için: http://imat.akdeniz.edu.tr/tr


Son Güncelleme : 18 Ağustos Perşembe 2016
146