Akdeniz Üniversitesi

IAESTE Staj Yerleri Belirlenen Aday Öğrenci Listesi

Sevgili Öğrencilerimiz,

IAESTE Merkez Ofis tarafından üniversitemize 6 adet staj yeri tahsis edilmiştir. Tahsis edilen staj yerleri aşağıda listelenmektedir:

Staj Yeri - Ülke

Şehir

Staj Alanı

Hindistan

Manipal

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Filipinler

General Santos City

Turizm ve Otel İşletmeciliği
IT (Bilgi Teknolojileri)

Nepal

Katmandu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Makedonya

Üsküp

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

Sırbistan

Belgrad

Peyzaj Mimarlığı

İran

Tahran

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği

IAESTE Programından yararlanmak isteyen öğrenciler için yapılan 14.11.2014 tarihli IAESTE Yabancı Dil Sınavı puanları ve akademik ortalamaları öğrencilerin IAESTE başarı notunu oluşturmaktadır. Öğrenciler, IAESTE Merkez ofis tarafından üniversitemize tahsis edilen staj yerlerinin talep ettiği staj alanlarına göre IAESTE başarı puanları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Staj Yeri

Staj Yapmaya Hak Kazanan Öğrenci

Bölüm

Hindistan – Manipal

1.Emrah Barinal 2.Gökhan Akdeniz

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Filipinler – General Santos City

1.Emrah Barinal 2.Gökhan Akdeniz

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Nepal - Katmandu

1.Emrah Barinal 2.Gökhan Akdeniz

NOT: Öğrenciler kendi aralarında tercihlerini belirleyebilirler.

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Makedonya – Üsküp

Mahammad Juma Agmarad

Yedek Öğrenci:
Kemal Seviner

İnşaat Mühendisliği

Sırbistan – Belgrad

Buket Şenoğlu

Yedek Öğrenci: Sermin Duru

Peyzaj Mimarlığı

İran – Tahran

Alp Eren Aydın

Yedek Öğrenci:
Anıl İlgün

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Not: Üniversitemize IAESTE Merkez Ofis tarafından ikinci dağıtım ile sağlanacak olan staj yerleri ve staj yapmaya hak kazanan öğrenci listesi ayrıca duyurulacaktır.

ADAY ÖĞRENCİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

1- Student Nominated Formu (3 adet)

Form elektronik ortamda doldurulacaktır. Formun sağ üst köşesine O-Form’daki referans numarası (Ref No) yazılmalıdır.
(Eğer ilgili ülkenin, O-Form ile birlikte geri gönderilmesini istediği ek belgesi varsa bu belgeler de doldurulup taranarak 2- nolu sıraya eklenecektir)

2- O-Form (öğrenciye verilen ilgili staj yeri formu)

3- Cover Letter (Tanıtım Mektubu )

Öğrencinin kendisini tanıttığı (cover letter-tanıtım mektubu), çalışacağı kuruma hitaben yazılmış bir sayfalık mektup (stajdan beklentileri, o staj yerinde çalışmak istemesinin nedenleri, özel ilgi alanları, aldığı ek eğitimler, aldığı ödüller, klüp üyelikleri v.b.)

4- C.V. ( özgeçmiş )

Kronolojik sıralı hazırlanmış olmalıdır.

5- List of Subject ( Ders listesi )

Okunan derslerin İngilizce olarak listesi. Özellikle transkript isteyen ülkeler dışında, diğer ülkeler için okunan derslerin isim listesi yeterlidir. Ancak not ortalaması yüksek olan öğrenciler için transkript eklenmesi avantaj olabilir.

6- Alınan dersleri ve notları gösterir güncel Transkript (2 adet)

7- Sertifikalar ve Diğer Referanslar (2’şer adet)

6- Yabancı Dil Sertifikası (2 adet)

Öğrencinin sözlü ve yazılı notlarını gösteren belge, yabancı dil okutmanınca imzalı ve aynı bölümce mühürlü olmalıdır. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan dilekçe ile talep edilebilir.

7- Vesikalık Resim ( 2 adet )

8- Pasaport Kopyası (2 adet) (Başvuru sırasında öğrencinin geçerli bir pasaportu yoksa çıkartıldığında iletilebilir)

9- Taahhütname

Formlar için tıklayınız.

Staj yerleri Work Offered formları için tıklayınız.

Belgelerin en geç 12 Mart 2015 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ulaştırılması gerekmektedir. 12 Mart 2015 tarihine kadar belgelerini teslim etmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

NOT: Staj yapmaya hak kazanmış ancak haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerin en kısa zamanda ofisimizi bilgilendirmesi gerekmektedir.


Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Sayfa Özeti: IAESTE Staj Yerleri Belirlenen Aday Öğrenci Listesi

Anahtar Kelimeler: