Akdeniz Üniversitesi

IAESTE Programı

The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience (IAESTE): Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği adı altında ülkemizde çalışmalarını sürdüren IAESTE Türkiye; akademik kurumlar, endüstri kuruluşları ve öğrenci çevrelerinin temsil edildiği bir ulusal komite desteğiyle çalışan staj değişim organizasyonudur. IAESTE ülkemizde, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı genel merkez liderliğinde, 52 üniversite temsilciliğinden oluşan bir yapıdır.

Türkiye, dünya çapında teknik ve sosyal paylaşımı amaçlayan IAESTE'nin 1955 yılından beri asli üyesidir. IAESTE Türkiye, kuruluşundan bugüne kadar 10.000'den fazla Türk öğrencisine dış ülkelerde ve yine 10.000’e yakın yabancı öğrenciye de ülkemizde staj imkanı sağlamıştır.

IAESTE’nin Merkezi Lüksemburg'ta olup, kar amacı gütmeyen, ırk, din, renk, cinsiyet ayrımı yapmayan, bağımsız, 1948’den bu yana faaliyette olan uluslararası bir organizasyondur. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 7.000–8.000 staj yeri değişimi gerçekleştirmektedir.

Organizasyonun amacı ise; Teknik ve mesleki gelişimi hızlandırmak amacıyla, üyeleri arasında yüksek kalitede stajyer değişim programı yürütmek; Öğrenciler, akademik kurumlar, işverenler ve toplumlar arasında iyi niyet ve anlayışı geliştirmek amaçları arasındadır. IAESTE Türkiye, IAESTE A.s.b.I’in Türkiye şubesini oluşturur.

IAESTE hakkında genel bilgi

Uluslararası Teknik Deneyime Yönelik Öğrenci Değişimi Birliğidir ve bu birlik kar amacı gütmez.

1953 yılında Türkiye adına İTÜ aday üye, 1955 yılında tam üye olmuştur. 2005 yılında kurulmuş olan IAESTE A.s.b.l.’in de kurucu üyesidir ve İTÜ tarafından desteklenmekte, ülkemiz adına tüm faaliyetlerini İTÜ Rektörü adına İTÜ Maslak Kampüste bulunan IAESTE merkez ofisi yürütmektedir. Kuruluşundan bu yana 2009 yılı değişimi dâhil, giden ve gelen olmak üzere, yaklaşık 21.059 öğrenciye staj imkânı sağlanmıştır. Tüm dünyada bu sayı 330 000'i aşkındır (bu rakama 2009 dâhil değildir).

Sağlanacak stajın özellikleri:

Aşağıda sıralanan temel özellikler hem gelen hem giden öğrenciler için geçerlidir. Temin edilen kaliteli staj yerleri sayesinde bizim öğrencilerimizin de yurt dışına gitme şansları artmaktadır. Temin edilen staj yerleri stajyere 6 haftadan 1 seneye kadar tam zamanlı ve ücretli staj yapabilme imkânı sağlar.

Staj ücretinin, öğrencinin temel ihtiyaçlarını (barınma-beslenme) karşılayamaya yetecek miktarda olması işveren tarafından ödenmesi beklenir. Stajyer öğrenciye en az asgari ücretin brüt tutarı kadar net aylık maaş ödenmeli ve Kurumların olanaklarından yararlanmaları sağlanmalıdır.

Ödemelerde; O-formunda belirtilen rakamın ödenmesi, ödemenin vaktinde yapılması (en geç çalışılan ayın sonudur) konularında aksaklık yaşanmamasına hassasiyet gösterilmelidir.

Aracı Üniversite ve işverenin öğrencinin her türlü ihtiyaç ve sorunlarını gidermesine yardımcı olması beklenir. Aracı Üniversite, IAESTE Merkez Ofis ve işveren çalışma izni, pasaport ve vize alımı gibi işlemlerde IAESTE öğrencilerine kolaylık sağlanmasında üstüne düşeni yapmalıdır.

Burada sağlanacak staj yeri şeklinde açıklanan koşulları, Türkiye’ye yurt dışından gelecek olan stajyerler ve yurdumuzdan yurt dışına gidecek olan adaylar için düşünebilirsiniz. Biz staj yeri sağlarken bu koşulları nasıl göz önünde bulunduruyorsak aynı şekilde öğrencilerimizin de yurt dışında karşılaşacakları staj yerleri bu özelliklerde olacaktır. Bu işlemin ilk aşamasıdır. Daha sonra biriminizde verilecek olan başvuru duyurusunu takiben bir dil sınavına girerek ilk başvurunuzu yapmış olursunuz. Her yıl farklı bir üye ülkede yapılan, IAESTE Merkez Ofisinin katılacağı, Genel Konferans sonrasında yurt dışından gelen staj yerleri Üniversitelerin yurt içindeki faaliyetlerine göre Merkez Ofisçe dağıtılır. Üniversitemiz, daha önce başarı sıralaması yaptığı öğrencilere bu sıralamaya uyarak iletilen staj yerlerinden uygun olanları bire bir görüşerek verir ve gerekli dokümanlar öğrenciler tarafından hazırlanarak, Üniversite temsilcisi tarafından Merkez Ofise iletilir.

Kendi imkanlarıyla staj yeri sağlamak isteyenlerin izlemesi gereken yol:

Kendi imkanlarınız, araştırmalarınız sonucunda bulacağınız staj yerlerinden davet mektubu alırsınız; bu mektupta size ödenecek tutar, staj süreniz ve stajınızın içeriği belirtilmelidir. İşvereniniz ülkesindeki IAESTE ile bağlantıya geçer ve kendi aralarındaki işlemlerden sonra ilgili IAESTE, Türkiye'deki Merkez Ofisle bağlantıya geçerek adınıza gelecek olan kabul belgelerini IAESTE Türkiye Merkez Ofise iletir. Böylece aracı Kurum olarak IAESTE devreye girmiş olur, vizenizi almanız kolaylaşır.

Friends of IAESTE Network

Adından da anlaşılacağı gibi IAESTE aracılığıyla staja gitmiş, gidecek olan adayların veya iş sahibi olmuş, geçmişte IAESTE aracılığıyla yurt dışında staj yapmış olan adayların birleştiği bir ağdır. Dilerseniz üye olabilir ve staja gitmeden önce sormak istediklerinizi, kuracağınız arkadaşlıklar vesilesiyle, araştırarak bilgi edinebilirsiniz. Staj sırasında edindiğiniz arkadaşlarınızla bağınızı koparmamanız açısından da kolaylık sağlayacaktır. http://friends.iaeste.org/index.cgi

Akdeniz Üniversitesi’nde IAESTE (Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi Topluluğu-UTSÖD)

Akdeniz Üniversitesi IAESTE Temsilciliğini Uzm. Nurgül BÜYÜKKALAY yürütmektedir. 2012 Ocak ayı içerisinde başlatılan çalışmalar neticesiyle Üniversite Senatomuzun 15.12.1999 tarih ve 11/83 sayılı kararla öğrencilerin ders dışı zamanlarını yapıcı, topluma ve kendilerine yararlı bir biçimde değerlendirmek amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi Topluluğu (UTSÖD) 14 Mart 2012 tarihinde kurulmuştur.

Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi Topluluğu (UTSÖD)’nun 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı için Akademik Danışmanlığını Uzman Nurgül BÜYÜKKALAY yürütmektedir.

UTSÖD’ün Tüzüğünde belirtildiği üzere kuruluş amacı kısaca; Akdeniz üniversitesi öğrencilerini IAESTE (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience) – Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği- konusunda bilgilendirmek. Türkiye IAESTE merkez ofis ile işbirliği içerisinde olarak Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine eğitimleri ile ilgili teknik deneyim sağlamak için gerekli koşulları sağlar ve IAESTE’yi üniversite içinde tanıtır. Uluslararası staj değişimi için gerekli faaliyetleri yerine getirmek; Akdeniz üniversitesinden giden öğrenciler için staj yerleri bulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca UTSÖD, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yurt dışında teknik staj, akademik değişim ve gönüllü organizasyonlar konularında diğer kulüpler ve organizasyonlardan haberdar olmasını sağlamakta ve bu birimlerle ortak faaliyet yürütmektedir.

Bunun dışında; ulusal ve uluslararası fuar ve kongrelerde yer alan, sektöründe başarılı, gelişime açık, vizyonu geniş, kurumsal kimliğe sahip firmalarla irtibata geçerek UTSÖD kulübünü tanıtır. Bu amaçları yerine getirmek için her türlü kültürel ve turistik faaliyetleri düzenler, broşürler ve internet sitesi hazırlar. Türk kültürünü tanıtıcı etkinlikler düzenler. Akdeniz üniversitesi öğrencilerinin yurtdışında diğer üniversiteler, işverenler ve toplum genelinde uluslararası iyi niyet duygularını geliştirmek ve sağlanacak işbirlikleri sayesinde sosyal bağlarını kuvvetlendirmektir. Sadece stajyerlere değil onları kabul eden toplumlara da farklı kültürleri tanıma olanağı vermek UTSÖD’ün amaçları arasında yer almaktadır.

UTSÖD’ün yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile 2011–2012 yılı faaliyetlerinin programlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Üniversitemizin Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web Adresinin ilgili linkinde (http://ogrencitopluluklari.akdeniz.edu.tr/kultur-h-ogrenci-topluluklari) yayınlanmak üzere UTSÖD web sayfası tasarım işlemleri devam etmektedir.

  • IAESTE Türkiye ve ITÜ ve diğer üye üniversitelerin öğrenci etkinlikleri ile ilgili genel kurallar hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız
  • IAESTE Türkiye web sayfası için tıklayınız.

 

Sayfa Özeti: IAESTE Programı

Anahtar Kelimeler: