Akdeniz Üniversitesi

GUIA2

 GUIDE US INTO ARTS 2!

Bu proje, sanatsal araçlar hakkında deneyimsel bilgi ve metotları özel gereksinimli bireylerle ve bu bireylerle çalışan personellerele paylaşmayı amaçlamaktadır. GUIA2 projesi, 2011-2013 yıllarında yürütülen özellikle sahne sanatları alanında yaptığı iyi uygulamalarla örnek olmuş, örgütlere hitap eden, katılımcı ve kapsayıcı bir çalışma olan GUIA’nın devamı niteliğindedir. GUIA2’nın açılımı şu şekildedir:

 • GUIDE: Öğrenim süreci, Eğitim
 • US: Öğretim üyeleri ve özel gereksinimli bireyler
 • INTO: Gerçekten içinde olmak, katılmak, denk olmak, içinde bulunmak
 • ARTS: Sahne sanatları
 • TWO: İlk güzel uygulamamız GUIA’nın devam projesi.

Projede sadece özel gereksinimli bireyleri sanata yönlendirmek değil, aynı zamanda aktif katılımcılar ve sanatçılar olarak onları sanatın içine “yönlendirmek” amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri;

 • Önyargıyı azaltmak ve sosyal ve sanatsal katılımı artırmak
 • Katılımcıların öz-damgalanmalarını ele alarak ve onları bu kapsamlı Avrupa eğitim programına katılmaya davet ederek güçlendirmek
 • Engellilerle çalışmak için kapsayıcı yöntemler geliştirmek
 • Mesleki bilgi paylaşımı yoluyla öğrenmek

Proje faaliyetlerinin içeriği aşağıdakilerden oluşmaktadır;

 • Özel gereksinimli bireyler için atölye çalışmaları
 • Ortak kurumların düzenleyeceği profesyonel eğitimler ve atölye çalışmaları
 • Avrupa vatandaşlarının da katılımını arttırmak için topluma yönelik sunumlar
  engellilik ve istihdam sorunu ile ilgili tartışmalar ve Özel Gereksinimli Bireyler için Festivaller,
 • Yönlendirme grupları ve proje koordinatörleri toplantıları.

18 özel gereksinimli birey ve onlara eşlik edecek 18 asistan dâhil olmak üzere toplam 100 katılımcının, 210 günlük 7 atölye çalışmasına katılması planlanmaktadır. Bu 7 atölye çalışmalarının yanı sıra, atölye çalışmaları sonrası performanslar ve çok sayıda özel gereksinimli bireyin katılacağı 3 festival de projede yer almaktadır.

Proje çıktıları:
 • Final fotoğraf sergisi,
 • Dijital Hikayeler - Tüm toplantılardan kısa eğitim videoları,
 • Eğitim materyallerinin yer alacağı Web Sitesi 
 • E-Kılavuz ve basılı bir versiyonu 
 • Proje ve projenin ortakları ile ilgili fotografik belgesel

GUIA2! web sitesi özel gereksinimli bireylerin, eğitmenlerin ve öğrenicilerin izlenimlerini yükleyebilecekleri, sanat ve özel gereksinimli bireylerle çalışma konusunda iyi uygulama örneklerinin bulunabileceği bir web aracı olarak sunulacaktır.