A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Free Mover Giden Öğrenci

Free Mover Giden Öğrenci

 1. Üniversitemizde önlisans/lisans veya yüksek lisans/ doktora eğitimi alan öğrenciler, yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem / yıllık ücreti ödeyerek (hem kendi üniversitelerine hem de misafir olacakları üniversiteye)  misafir öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler.
 2. Üniversitemizden yurtdışındaki başka bir üniversiteye misafir öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrencilerin üniversitemizde hazırlık sınıfı hariç 1 yılı tamamlamaları ve  genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 olması gerekmektedir.
 3. Misafir öğrenci olmak istedikleri üniversiteler ile irtibata geçmek ve gidecekleri üniversitenin eğitim dili ile ilgili olarak gerekli yeterliliklere sahip olmak öğrencilerin sorumluluğundadır.
 4. Öğrenciler bütün seyahat ve konaklama giderlerinden ve gidecekleri üniversite için gereken harç ücretlerinden kendileri sorumludur.
 5. Misafir Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye gitmek isteyen ya da aynı şekilde üniversitemizde eğitim almak isteyen öğrenciler Üniversitemizin akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne başvurmakla yükümlüdürler.
 6. Misafir Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için gerekli belgeler:
  – Giden Öğrenci Başvuru Formu
  – Birim-Bölüm/Program başkanlarınınyurt dışında geçireceği dönemi ve dersleri tanıyacağına dair Yönetim Kurulu Kararı
  Transkript
  – Öğrencinin gideceği Üniversitede alacağı dersleri içeren Öğrenim Anlaşması
  – Öğrencinin gideceği üniversiteden alınan Kabul Belgesi/Davet Mektubu
 1. Misafir Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye giden öğrencilerden eğitim dönemi bittiğinde istenilen belgeler:
 • Katılım Sertifikası(Gidilen Üniversite tarafından verilen değişim dönemini kapsayan belgenin imzalı ve mühürlü aslının fotokopisi)
 • Transkript (Misafir olunan üniversiteden alınan imzalı ve mühürlü not belgesinin aslı)
 • Pasaport Fotokopisi (Giriş – Çıkış Tarihleri)
 • Öğrencinin Akdeniz Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu akademik birim tarafından öğrencinin yurtdışında geçirdiği dönemi ve aldığı derslerin tanınmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
 1. Öğrencinin gitmek istediği Üniversite belirtilen bu evraklara ek olarak başka evraklar da isteyebilir. (Konaklama formu, CV, niyet mektubu, sağlık sigortası vb.) Bu evrakların neler olduğunu öğrenmek ve takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 2. Misafir Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin pasaport ve vize işlemleri için başvuru yapmadan önce Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden Free Mover öğrencisi olduğunu teyit eden belge almaları gerekmektedir.
 3. Free Mover programı kapsamında yurt dışında bir üniversiteye giden öğrenciler seyahat ve sağlık sigortalarını yaptırmaktan kendileri sorumludur.

İletişim:

E-posta: freemover@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 242 227 44 00 – Dahili 2827

 


Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
161