A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Free Mover Gelen Öğrenci

Free Mover Gelen Öğrenci

Başvuru Koşulları

 1. Yurtdışındaki üniversitelerde önlisans/lisans eğitimi/yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrenciler, üniversitemizde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem / yıllık ücreti ödeyerek (hem kendi üniversitelerine hem de üniversitemize) misafir öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler.
 2. Misafir öğrenciler bütün birimlerden, Birim Yönetim Kurullarınca uygun görüldüğü taktirde ders seçebilirler.
 3. Misafir öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak eğitimleri sona erdiğinde üniversitelerine not dökümleri ve eğitim periyodunu gösteren onay mektubu gönderilir.
 4.  Misafir öğrenci statüsünde üniversitemizde eğitim almak isteyen öğrenciler Üniversitemizin akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne başvurmakla yükümlüdürler.

Son Başvuru Tarihleri:
Güz Dönemi için: 31 Mayıs
Bahar Dönemi için: 31 Ekim

 1. Misafir Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne gelmek isteyen öğrencilerden istenilen belgeler:-
  -Gelen Öğrenci Başvuru Formu
  -Transkript
  Öğrenim Anlaşması
  -Pasaport Fotokopisi
  -Öğrenci Belgesi / Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
 1. Bütün belgeler hazırlandıktan sonra, imzalı  olarak hem e-mail hem de posta yolu ile Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne gönderilmelidir.
  Akdeniz Üniversitesi

  Uluslararası İlişkiler Ofisi
  Rektörlük Binası 6.kat
  07058 Kampus – Antalya /Türkiye
 2. Misafir öğrenci statüsünde üniversitemizde eğitim görecek öğrencilerinin ödemeleri gerekenöğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanarak Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. (Staj için gelen Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden eğitim-öğretim için belirlenen dönemlik katkı payının yarısı alınacaktır.)
 3.  Misafir öğrencistatüsünde yurtdışında başka bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne gelmek isteyen öğrenciler, üniversiteye kabul edildikten sonra, öğrenim ücretlerini belirtilen tarihler arasında belirtilen banka hesaplarına yatırmakla yükümlüdürler.
 4. Misafir öğrencistatüsünde yurtdışında başka bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne gelmek isteyen öğrenciler seyahat ve sağlık sigortalarını yaptırmaktan kendileri sorumludur.
 5. Misafir öğrencistatüsünde yurtdışında başka bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne gelmek isteyen öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce öğrenim vizesi almaları gerekmektedir.
 6. Misafir öğrenci statüsünde üniversitemizde eğitim görecek öğrenciler, Türkiye’de öğrenci olarak bulundukları sürede konaklama, ulaşım vb. tüm giderlerden kendileri sorumludur.

Değişim Programları Koordinatörleri Listesi için tıklayın.

İletişim:

E-posta: freemover@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 242 227 44 00 – Dahili 2827


Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
161