A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Farabi Değişim Programı Ekibimiz

—– Öğr. Gör. Emel KAHRAMAN —– Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü —– ekahraman@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 16 41
—– —– —–
—– Deniz KAPAN —– Farabi Değişim Programı —– deniz@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2832
—– —– —–

Son Güncelleme : 15 Ocak Çarşamba 2020
137