Akdeniz Üniversitesi

ErasmusBUS

ErasmusBUS Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklık Projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen, Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde 2018-2020 yılları arasında yürütülecek olan ve iki üniversite, dört mesleki okul ve iki sivil toplum kuruluşundan oluşan bir ortaklıktır.

Eğitimle ilgili paydaşlar toplumdaki, sanayideki, teknolojideki ve iş piyasasındaki değişimlere karşı duyarlıdırlar. ErasmusBUS projesi bu paydaşların duyarlılıktan ziyade bu paydaşların, sürekli mesleki gelişimi teşvik eden yapıcı proaktif paydaşlar olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu değişim ancak Uzaktan Eğitimde Modüler Öğrenme ile mümkün olabilir.  

ErasmusBUS Projesi:

 • Mesleki eğitime modüler öğrenme yöntemini kazandıracak, bu sayede öğretmenler ve öğrenciler kendi işleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaktır.
 • Teknik Dizayn hakkında Açık Eğitim Kaynakları (OER) hazırlayacaktır. Böylece öğrenciler elektrik, makine ve hidrolik mühendisliği hakkında bilgi kazanacak. Bu kaynaklar ayrıca Otomotiv Endüstrisindeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından da, sürekli mesleki gelişim yaratması için Çalış ve Öğren çerçevesinde kullanılacaktır.
 • Çalış ve Öğren aktivitelerinin gözlemini ve analizini oluşturacak ve daha sonraki çalışmalara katkı sağlaması için MODULearn adı verilen bir belge yayınlayacaktır. Bu belge Modüler Öğrenme ile sürekli mesleki gelişim hakkında olacaktır.

Çalış ve Öğren aktiviteleri OER’ları kullanarak uzaktan eğitim alan öğretmenlerle birlikte öğrencileri de kapsayacaktır. Öğrenciler ayrıca, kariyerleri boyunca profesyonel gelişimleri için takip edilecek ve onlara tavsiyeler verilecektir.

MODULearn için araştırmalar:

 • Ortak kurumlarda çalışan uzmanlar
 • Okullardaki pilot aktiviteler ve öğrenci eğitim hareketlilikleri
 • Modüler öğrenme ve sürekli mesleki gelişim hakkında uzman görüşleri sunan bir çevrimiçi araştırma forumu

MODULearn karar alıcı mekanizmalar, eğitim yönetimi uzmanları ve program geliştirme uzmanlarının şekillendirdiği mesleki eğitim ve yükseköğretimde yeniliğe davet olacaktır.

ErasmusBUS otomotiv endüstrisinde bir deney ve yenilik süreci başlatacak ve bu süreç MODULearn sayesinde diğer endüstrilere de yayılacaktır. Bu sayede:

 • Mesleklerinde daha bilgili olacak profesyoneller yaratacak,
 • Çalışanları daha donanımlı hale getirerek istihdam edilebilirliğini arttıracak,
 • Mesleki eğitim ve yükseköğretimde otomotive sanayisi alanındaki çalışmaları Modüler Öğrenme ile teşvik edecek,
 • Otomotiv sanayiinde hevesini kaybettiği için okulu erken terk riski olan öğrencilerin eğitimine devam etme fırsatı yaratacak ve onların kariyerini değiştirecek,
 • Uzaktan öğretimle yapılan Modüler Öğrenme sayesinde meslek çalışanlarının eğitimlerine geri dönmeleri sağlanacak,
 • Daha donanımlı profesyoneller yaratarak endüstriler arası geçişleri de mümkün kılacak.
 • MODULearn aynı zamanda Modüler Öğrenme sayesinde öğretmenlerin de eğitiminin devamını sağlayacak ve bu sayede öğretmenler de kendini geliştirerek öğrencilerine daha fazla fayda sağlayabilecek.

Proje faaliyetleri:

 • Üç uluslararası proje toplantısı,
 • Eğitim modülü kaynaklar seti dizaynı,
 • Sektörler arası teknik dizaynda Avrupa Yetelilikler Çerevesi 5. Seviyede hazırlanmış Açık Öğretim Kaynağı,
 • Bu modulün okullarda 10 öğretmen ve 50 öğrenci tarafından test edilmesi, denenmesi ve araştırılması,
 • Uzaktan eğitime katılacak ve sanayide çalışacak 20 öğrenci için eğitim haraketliliği ve kariyerleri boyunca rehberlik sunulması,
 • Minimum 25 profesyonel, öğrenci veya öğretmenin çevrimiçi eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını almaları,
 • Modüler Öğrenme ve Mesleki Gelişim, eğitimde yenilikler, eğitim yönetimi hakkında bir çevrimiçi forum kurulması,
 • Yayagınlaştırma ve İletişim Stratejisi,
 • En az 150 yerel ve 10 yabancıdan oluşacak, taraflara ve yararlanıcılara ulaşmayı kolaylaştıracak 5 Yaygınlaştırma Etkinliği.  

Sayfa Özeti: ErasmusBUS

Anahtar Kelimeler: