Akdeniz Üniversitesi

Erasmus+ Yükseköğretim

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Yükseköğretim, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Yükseköğretim faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir.

 • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 
  • Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Akdeniz Üniversitesi Öğrenci ve Personelinin başvuruları Akdeniz Üniversitesi’ne yapılmaktadır)
  • Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
  • Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
 • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 
  • Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmaktadır)
  • Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
 • Özel Eylem
  • Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Sorumlu Personel: Uzm. Rabia VEZNE

Dahili : 0 242 310 64 92

E-mail: rabiavezne@akdeniz.edu.tr

 

Sayfa Özeti: Erasmus+ Yükseköğretim

Anahtar Kelimeler: