Akdeniz Üniversitesi

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanan ve 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlayan projelere hibe verilecektir. Ülke merkezli proje başvuruları koordinatör kurumun ülkesindeki Ulusal Ajansa, Komisyon Merkezli projeler ise Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

Erasmus+ Programı Proje Türleri

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA)  ve 2 Özel Eylem altında toplanmaktadır:

 • Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  • Erasmus+ Comenius: Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
  • Erasmus+ Erasmus: Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
  • Erasmus+ Leonardo da Vinci: Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
  • Erasmus+ Grundtvig: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
  • Erasmus+ Gençlik: Gençlik Değişimi, AGH, Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
 • Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
  • Startejik Ortaklık
  • Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.)
  • Sektörel Beceri Ortaklıkları (Başvurular Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.)
 • Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
 • Özel Eylem1: Spor Destekleri (Başvurular Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.)
 • Özel Eylem2: Jean Monnet Programı (Başvurular Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.)

Sayfa Özeti: Erasmus+ Programı

Anahtar Kelimeler: