A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları-Moldova

Akdeniz Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 16-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınmış olup başvurular ilanımızda açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir.

Hibe ve Ödemeler

  • Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız
  • Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra hareketlilikten faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi 5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)
Hareketlilik Tarihleri 1 Haziran 2019-31 Temmuz 2019
Ders verme faaliyeti En az 8 ders saati
Eğitim Alma Faaliyeti Faaliyetin gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.
Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler
Ders verilmesi/Eğitim Alınması planlanan üniversite ile iletişime geçip personel ders verme/eğitim alma hareketlilik sözleşmesinin hazırlanması http://erasmus.akdeniz.edu.tr/personel
Birim yönetim kurulu kararı alınması Örnek kurul kararı için; http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus
Hibe Sözleşmesinin İmzalanması Hibe Sözleşmesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanır, yararlanıcı ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır.
Hareketlilik Sonrası
Personel ders verme/eğitim alma hareketliliği sonrası sözleşmesinin hazırlanıp taraflarca imzalanması http://erasmus.akdeniz.edu.tr/personel
Katılım sertifikası Ders verilen/eğitim alınan üniversiteden alınacaktır.
Personel anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme/eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir. Tarafınıza e-posta olarak gönderilecektir.

 

Saygılarımızla,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim:
Tel       : 
0 242 310 66 40 / 21 39
E-mail : 
erasmuska107@akdeniz.edu.tr

 

0