Akdeniz Üniversitesi

Erasmus+ Merkezi Faaliyetler

Komisyon merkezli projeler Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulmaktadır. 

Ana Eylem 1 (KA1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 2 (KA2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

Ana Eylem 3 (KA3): Politika Reformuna Destek

Özel Eylemler

Sayfa Özeti: Erasmus+ Merkezi Faaliyetler

Anahtar Kelimeler: