Akdeniz Üniversitesi

Ekibimiz

  
 
                                                                      Doc.Dr.BinnurILTER
     Prof.Dr. Binnur GENÇ İLTER
 Uluslararası İlişkilerden Sorumlu
             Rektör Danışmanı
         bgilter@akdeniz.edu.tr
        Tel: +90 242 310 67 96
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rabia VEZNE   EmelKahraman     Ayça Altay    Bahar Sahin
 Dr. Öğr. Üyesi Rabia VEZNE  Öğr. Gör. Emel KAHRAMAN  Öğr. Gör. Ayça ALTAY Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN
 AB Projeleri Koordinatörü
Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi
  Bologna Koordinatörü
Farabi Kurum Koordinatörü
Ortak Diploma Prog. Sorumlusu
  Uluslararası İşbirlikleri
ve  Tanıtım Koordinatörü
 Uluslararası Öğrenciler
Koordinatörü
  rabiavezne@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 64 92
   ekahraman@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 16 41
   aycaaltay@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 96
   baharsahin@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2827
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H.Nuran CANER.jpg Merve AYVALLI  Alina AKSOY  Fahrettin 
  Öğrt. H. Nuran CANER
  Öğrt. Merve AYVALLI  Öğr. Gör. Alina AKSOY   Öğr. Gör. Fahrettin  KAYAN
  Erasmus+ Kurum
Koordinatörü

 Mevlana Değişim Programı
Kurum Koordinatörü
IAESTE Temsilcisi
  Uluslararası Öğrenciler
 Uluslararası Öğrenciler 
  nurancaner@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 12
 

 merveayvalli@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 95
   alinaaksoy@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96
 kayan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Atahan TAŞYÜREK Selma GENÇEL Mrs  SerhanKARALOGLU 
  Atahan TAŞYÜREK Selma GENÇEL  Deniz KAPAN Serhan KARALOĞLU  
  Bilgi İşlem Uluslararası Öğrenciler  Farabi Değişim Programı Giden
Öğrenci- Bütçe
 Mevlana Değişim Programı
IAESTE Temsilci Yardımcısı
 
  atahan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 38
 selmagencel@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2837
 deniz@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2832
  serhankaral@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 28 45 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 İsa GÖK Ayse BALKAYA  Tuba Aksakal.jpg  OzgeKaya 
 İsa GÖK  Ayşe BALKAYA    Tuba AKSAKAL DİKİCİ Özge KAYA  
  Free Mover Programı
Uluslararası İşbirlikleri
Kalite Çalışmaları
 Mevlana Değişim Programı
IAESTE Temsilci Yardımcısı
 Farabi Değişim Programı  Erasmus+ Öğrenci (Staj)
Erasmus+ Personel Hareketliliği
 
 isagok@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2814
  aysetugcan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 75
 taksakal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 20 12
 okaya@akdeniz.edu.tr
    Tel: +90 242 310 66 40 
  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 DeryaLokcu Enes BENER  Şükrüye KIRLI   Seda ÇAĞLAR
 Derya LÖKÇÜ Enes BENER Şükrüye KIRLI  Seda ÇAĞLAR 
  Erasmus+ Giden Öğrenci (Öğrenim) 
Avrupa Gönüllü Hizmeti
 Erasmus+ Gelen-Giden Öğrenci 
(Öğrenim), Gelen Personel
  Bütçe (Erasmus+,Mevlana,Gençlik) 
Erasmus İkili Anlaşmalar
 
 Farabi Değişim Programı Gelen
Öğrenci-Farabi İkili Anlaşmaları
 deryal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 25
 enesbener@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 39
 sukruyek@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2824  
 sedacaglar@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2832 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MuratBulbul      
 Murat BÜLBÜL       
 Yardımcı Personel       
 Tel: +90 242 310 20 78