Akdeniz Üniversitesi

Ekibimiz

  
 
                                                                      Doc.Dr.BinnurILTER
     Prof.Dr. Binnur GENÇ İLTER
 Uluslararası İlişkilerden Sorumlu
             Rektör Danışmanı
         bgilter@akdeniz.edu.tr
        Tel: +90 242 310 67 96
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rabia VEZNE   EmelKahraman     Ayça Altay    Bahar Sahin
 Dr. Öğr. Üyesi Rabia VEZNE  Öğr. Gör. Emel KAHRAMAN  Öğr. Gör. Ayça ALTAY Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN
 AB Projeleri Koordinatörü
Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi
  Bologna Koordinatörü
Farabi Kurum Koordinatörü
Ortak Diploma Prog. Sorumlusu
  Uluslararası İşbirlikleri
ve  Tanıtım Koordinatörü
 Uluslararası Öğrenciler
Koordinatörü
  rabiavezne@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 64 92
   ekahraman@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 16 41
   aycaaltay@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 96
   baharsahin@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2827
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H.Nuran CANER.jpg Merve AYVALLI  Alina AKSOY  Atahan TAŞYÜREK 
  Öğrt. H. Nuran CANER
  Öğrt. Merve AYVALLI  Öğr. Gör. Alina AKSOY  Atahan TAŞYÜREK
  Erasmus+ Kurum
Koordinatörü

 Mevlana Değişim Programı
Kurum Koordinatörü
  Mevlana Değişim Programı
Uluslararası Öğrenciler

 Bilgi İşlem
  nurancaner@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 12
 

 merveayvalli@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 95
   alinaaksoy@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96
 atahan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Selma GENÇEL Mrs İsa GÖK Tuba Aksakal.jpg
 Selma GENÇEL  Deniz KAPAN  İsa GÖK Tuba AKSAKAL DİKİCİ
 Uluslararası Öğrenciler Farabi Değişim Programı     Free Mover Programı
Uluslararası İşbirlikleri
Kalite Çalışmaları
 Farabi Değişim Programı
  selmagencel@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2837
 deniz@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2832
 isagok@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2814
 taksakal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 20 12 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ayse BALKAYA OzgeKaya DeryaLokcu  EsraGuloglu
 Ayşe BALKAYA    Özge KAYA Derya LÖKÇÜ   Esra GÜLOĞLU
 Mevlana Değişim Programı Erasmus+ Öğrenci (Staj)
Erasmus+ Personel Hareketliliği
 Erasmus+ Giden Öğrenci (Öğrenim) 
Avrupa Gönüllü Hizmeti
 Bütçe (Erasmus+,Mevlana,Gençlik) 
Erasmus İkili Anlaşmalar
 aysetugcan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 75
 okaya@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 66 40
 deryal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 25 
 
 esraguloglu@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2824
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
  YasinGulmez MuratBulbul     
  Yasin GÜLMEZ Murat BÜLBÜL     
 Erasmus+ Gelen-Giden Öğrenci 
(Öğrenim), Gelen Personel
 
 Yardımcı Personel     
 yasingulmez@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 39
 Tel: +90 242 310 20 78     
          

Sayfa Özeti: Ekibimiz

Anahtar Kelimeler: