Akdeniz Üniversitesi

Ekibimiz

  
 
                                                                      Doc.Dr.BinnurILTER
     Doç.Dr. Binnur GENÇ İLTER
 Uluslararası İlişkilerden Sorumlu
             Rektör Danışmanı
         bgilter@akdeniz.edu.tr
        Tel: +90 242 310 67 96
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rabia VEZNE   EmelKahraman     Ayça Altay    Uzm. Nurgül BÜYÜKKALAY
 Dr. Öğr. Üyesi Rabia VEZNE  Öğr. Gör. Emel KAHRAMAN  Öğr. Gör. Ayça ALTAY Öğr. Gör. Nurgül BÜYÜKKALAY
 AB Projeleri Koordinatörü
Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi
  Bologna Koordinatörü
Farabi Kurum Koordinatörü
Ortak Diploma Prog. Sorumlusu
  Uluslararası İşbirlikleri
ve  Tanıtım Koordinatörü
 Erasmus+ Programı ve Mevlana
Değişim Programı Kurum Koordinatörü
IAESTE Temsilcisi
  rabiavezne@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 64 92
   ekahraman@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 16 41
   aycaaltay@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 96
   nbuyukkalay@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bahar Sahin Alina AKSOY
 
  Atahan TAŞYÜREK  Selma GENÇEL
 Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN
 Öğr. Gör. Alina AKSOY
 Atahan TAŞYÜREK Selma GENÇEL
 Uluslararası Öğrenciler
Koordinatörü
 Mevlana Değişim Programı
Uluslararası Öğrenciler
 Bilgi İşlem
 Uluslararası Öğrenciler
  baharsahin@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2827
  alinaaksoy@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96
   atahan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 38
  selmagencel@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2837
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mrs İsa GÖK Tuba Aksakal.jpg
 
 Ayse BALKAYA 
  Deniz KAPAN İsa GÖK  Tuba AKSAKAL DİKİCİ   Ayşe BALKAYA
 Farabi Değişim Programı
  Free Mover Programı
Uluslararası İşbirlikleri
Kalite Çalışmaları
 Farabi Değişim Programı   Mevlana Değişim Programı 
  deniz@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2832
  isagok@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2814 
  taksakal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 20 12 
  aysetugcan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 75
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 OzgeKaya  DeryaLokcu   EsraGuloglu YasinGulmez 
  Özge KAYA Derya LÖKÇÜ  Esra GÜLOĞLU   Yasin GÜLMEZ
 Erasmus+ Öğrenci (Staj)
Erasmus+ Personel Hareketliliği
 Erasmus+ Giden Öğrenci (Öğrenim)
Avrupa Gönüllü Hizmeti
 Bütçe (Erasmus+,Mevlana,Gençlik)
Erasmus İkili Anlaşmalar
 Erasmus+ Gelen-Giden Öğrenci
(Öğrenim), Gelen Personel
  okaya@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 66 40
  deryal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 25 
  esraguloglu@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2824
  yasingulmez@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 39 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
  MuratBulbul      
  Murat BÜLBÜL      
 Yardımcı Personel      
 mbulbul@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 20 78
      

Sayfa Özeti: Ekibimiz

Anahtar Kelimeler: