Akdeniz Üniversitesi

Ekibimiz

  
 
                                                                      Doc.Dr.BinnurILTER
     Prof.Dr. Binnur GENÇ İLTER
 Uluslararası İlişkilerden Sorumlu
             Rektör Danışmanı
         bgilter@akdeniz.edu.tr
        Tel: +90 242 310 67 96
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rabia VEZNE   EmelKahraman     Ayça Altay    Bahar Sahin
 Dr. Öğr. Üyesi Rabia VEZNE  Öğr. Gör. Emel KAHRAMAN  Öğr. Gör. Ayça ALTAY Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN
 AB Projeleri Koordinatörü
Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi
  Bologna Koordinatörü
Farabi Kurum Koordinatörü
Ortak Diploma Prog. Sorumlusu
  Uluslararası İşbirlikleri
ve  Tanıtım Koordinatörü
 Uluslararası Öğrenciler
Koordinatörü
  rabiavezne@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 64 92
   ekahraman@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 16 41
   aycaaltay@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 96
   baharsahin@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2827
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H.Nuran CANER.jpg Alina AKSOY  Atahan TAŞYÜREK Selma GENÇEL 
  Öğrt. H. Nuran CANER
 Öğr. Gör. Alina AKSOY    Atahan TAŞYÜREK Selma GENÇEL
  Erasmus+ Kurum
Koordinatörü

 Mevlana Değişim Programı
Uluslararası Öğrenciler
  Bilgi İşlem
 Uluslararası Öğrenciler
  nurancaner@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 12
 

  alinaaksoy@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96

  atahan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 38
  selmagencel@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2837
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mrs İsa GÖK Tuba Aksakal.jpg Ayse BALKAYA
  Deniz KAPAN  İsa GÖK Tuba AKSAKAL DİKİCİ Ayşe BALKAYA 
 Farabi Değişim Programı
   Free Mover Programı
Uluslararası İşbirlikleri
Kalite Çalışmaları
   Farabi Değişim Programı Mevlana Değişim Programı
 
 deniz@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2832

  isagok@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2814

 taksakal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 20 12

 aysetugcan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 75
 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 OzgeKaya DeryaLokcu EsraGuloglu  YasinGulmez
   Özge KAYA Derya LÖKÇÜ  Esra GÜLOĞLU  Yasin GÜLMEZ
 Erasmus+ Öğrenci (Staj)
Erasmus+ Personel Hareketliliği
 Erasmus+ Giden Öğrenci (Öğrenim)
Avrupa Gönüllü Hizmeti
 Bütçe (Erasmus+,Mevlana,Gençlik)
Erasmus İkili Anlaşmalar
 Erasmus+ Gelen-Giden Öğrenci
(Öğrenim), Gelen Personel
 
 okaya@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 66 40
 deryal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 25
  esraguloglu@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2824
 yasingulmez@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 39 
 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
  MuratBulbul 
 
    
  Murat BÜLBÜL      
 Yardımcı Personel      
 Tel: +90 242 310 20 78