Akdeniz Üniversitesi

Ekibimiz

  
 
                                                                      Doc.Dr.BinnurILTER
     Prof.Dr. Binnur GENÇ İLTER
 Uluslararası İlişkilerden Sorumlu
             Rektör Danışmanı
         bgilter@akdeniz.edu.tr
        Tel: +90 242 310 67 96
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rabia VEZNE   EmelKahraman     Ayça Altay    Bahar Sahin
 Dr. Öğr. Üyesi Rabia VEZNE  Öğr. Gör. Emel KAHRAMAN  Öğr. Gör. Ayça ALTAY Öğr. Gör. Bahar ŞAHİN
 AB Projeleri Koordinatörü
Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi
  Bologna Koordinatörü
Farabi Kurum Koordinatörü
Ortak Diploma Prog. Sorumlusu
  Uluslararası İşbirlikleri
ve  Tanıtım Koordinatörü
 Uluslararası Öğrenciler
Koordinatörü
  rabiavezne@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 64 92
   ekahraman@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 16 41
   aycaaltay@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 96
   baharsahin@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2827
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H.Nuran CANER.jpg Merve AYVALLI  Alina AKSOY  Atahan TAŞYÜREK 
  Öğrt. H. Nuran CANER
  Öğrt. Merve AYVALLI  Öğr. Gör. Alina AKSOY  Atahan TAŞYÜREK
  Erasmus+ Kurum
Koordinatörü

 Mevlana Değişim Programı
Kurum Koordinatörü
  Uluslararası Öğrenciler
 Bilgi İşlem
  nurancaner@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 12
 

 merveayvalli@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 95
   alinaaksoy@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 60 96
 atahan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Selma GENÇEL Mrs  SerhanKARALOGLU İsa GÖK 
 Selma GENÇEL  Deniz KAPAN Serhan KARALOĞLU   İsa GÖK
 Uluslararası Öğrenciler Farabi Değişim Programı   Mevlana Değişim Programı    Free Mover Programı
Uluslararası İşbirlikleri
Kalite Çalışmaları
  selmagencel@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2837
 deniz@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2832
 serhankaral@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 28 45 
 isagok@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2814 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ayse BALKAYA  Tuba Aksakal.jpg OzgeKaya  DeryaLokcu 
 Ayşe BALKAYA   Tuba AKSAKAL DİKİCİ   Özge KAYA  Derya LÖKÇÜ 
 Mevlana Değişim Programı Farabi Değişim Programı  Erasmus+ Öğrenci (Staj)
Erasmus+ Personel Hareketliliği
  Erasmus+ Giden Öğrenci (Öğrenim) 
Avrupa Gönüllü Hizmeti
 aysetugcan@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 15 75
 taksakal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 20 12  
 okaya@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 66 40 
 
 deryal@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 25 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
  YasinGulmez Şükrüye KIRLI  MuratBulbul   
  Yasin GÜLMEZ Şükrüye KIRLI  Murat BÜLBÜL   
 Erasmus+ Gelen-Giden Öğrenci 
(Öğrenim), Gelen Personel
 
 Bütçe (Erasmus+,Mevlana,Gençlik) 
Erasmus İkili Anlaşmalar
 Yardımcı Personel    
 yasingulmez@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 21 39
 sukruyek@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 44 00-Dahili 2824
 Tel: +90 242 310 20 78