Akdeniz Üniversitesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB Bursu Alan Öğrencilerimizin Dikkatine

17.04.2019 tarihli Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesine https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/mevzuat sitesinden ulaşılabilmektedir.

Erasmus+ Hareketliliğinde bulunmaya hak kazanan YTB öğrencilerimiz ofisimize YTB bursundan feragat edip Erasmus+ hareketliliğinde bulunmak istediklerine dair dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

YTB Bursu alan öğrencilerimizin Erasmus+ hareketliliklerine ilişkin yazı aşağıdaki gibidir.

‘Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci hareketliliği veya proje bazlı faaliyetlerden sağlanan destek/hibe programları kapsamında, eğitimlerine başka bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilere, 15 gün içerisinde Başkanlığa kabul belgeleri ile birlikte bildirimde bulunmak kaydıyla en fazla bir yarıyıl izin verilebilir. Ancak eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilerin burslulukları, bursluluk süresinden sayılmak üzere ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar dondurulur.’ (Md. 23/3)

Sayfa Özeti: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB Bursu Alan Öğrencilerimizin Dikkatine

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi