Akdeniz Üniversitesi

2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları

2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı öğrenci değişim sonuçları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

DÖNEM, ÜLKE, KURUM DEĞİŞİKLİĞİ: Başvurusu başarılı olup asil olarak onaylanan öğrencilerden, çeşitli sebeplerle dönem, ülke, kurum değişikliğinde bulunmak isteyen öğrencilerin, değişiklik dilekçelerini 16 Ağustos 2019 tarihine kadar mevlana@akdeniz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

FERAGAT DURUMU: Mevlana Değişim Programı hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat dilekçelerini 16 Ağustos 2019 tarihine kadar mevlana@akdeniz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

BURSSUZ YARARLANMA: Başvurusu başarılı olup asil olarak onaylanmamış öğrencilerden programdan burssuz yararlanmak isteyenlerin dilekçelerini 16 Ağustos 2019 tarihine kadar mevlana@akdeniz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin yapması gereken işlemler:

Değişimden önce hazırlanması gereken belgeler:

  1. Öğrenim Protokolü (3 orijinal nüsha halinde düzenlenir.)
  2. Öğrenci Kabul Belgesi (Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından karşı üniversitelerden alınacaktır.)
  3. Birim / Yönetim Kurulu Kararı (Öğrencisi olduğunuz Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu'na, Öğrenim Protokolü ve Öğrenci Kabul Belgenizi ekleyerek dilekçe ile başvurunuz.)
  4. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)
  5. Öğrenci Beyannamesi (Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)

Değişimden sonra hazırlanması gereken belgeler:

  1. Öğrenci Katılım Belgesi
  2. Öğrenci Nihai Raporu

Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolleri

Öğrenim protokolü, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen yükseköğretim kurumunda alacağı dersler ve kredileri ile bu derslerin hangi derslerin yerine alınacağı ve kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu protokolle kabul edilen öğrenim programı, öğrencinin hâlihazırda öğrenim gördüğü programın amacına yönelik olmalıdır.
2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilerin öğrenim protokollerini Bölüm/Program Mevlana Koordinatörleri ile birlikte hazırlamaları ve Öğrenim Protokolünde öğrencilerin dönem tercihlerini belirtmeleri gerekmektedir.

Pasaport ve Vize İşlemleri

2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilere, Pasaport Harcı Muafiyeti ve Vize İşlemleri için Ofisimiz tarafından yazı verilecektir. Vize başvuruları, gidilecek ülkenin büyükelçiliği / konsolosluğuna yapılacaktır.

Detaylı bilgi için ilgili büyükelçiliğin / konsolosluğun web sayfalarına bakınız.

Mevlana Değişim Programı TL Hesabı Açılması

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerin Ziraat Bankası’ndan Mevlana Değişim Programı Türk Lirası hesabı açtırmaları gerekmektedir.

Başarı dileklerimizle, 

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

İletişim :       0242 310 15 75 – 21 95 
                      mevlana@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: 2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi