Akdeniz Üniversitesi

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

2017-2018 eğitim-öğretim yılı "Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği" başvuruları 19 Haziran-21 Temmuz 2017  tarihleri arasında alınacaktır.

Kontenjanlar:

Personel hareketlilik kontenjanlarının birimlere dağılımı Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre belirlenir. Bu miktarlar henüz belirlenmemiştir ancak bir önceki akademik yıl içinde gerçekleşen hareketlilik sayıları dikkate alınarak Personel Ders Verme hareketliliği için 25 asıl ve 15 yedek personel belirlenmesine karar verilmiştir. Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre personel hareketlilik kontenjanlarının birimlere dağılımının belirlenmesinden sonra sayılarda değişiklik olabilmektedir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Programının Hedefleri:

Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (KA103 – Program Ülkeleri Arasında Öğrenci ve Personel Hareketliliği) altında yer alan bu faaliyetin hedefleri şunlardır:

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

Hareketlilik Süresi:

 • Personel hareketliliği süresi program kurallarına göre seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 3 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gün) olarak sınırlandırmıştır.
 • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 • Hareketlilik süreci 1 Eylül 2017’de başlar ve 30 Eylül 2018’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Başvuru Koşulları:

1) Akdeniz Üniversitesi akademik personeli olmak,
2) En az B2 düzeyinde yabancı dil seviyesine sahip olmak (B2 düzeyi için bakınız: http://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0 ). Ayrıca, YÖKDİL Sınav Belgesi kabul edilmektedir.
Dil belgesi yerine geçerli olacak belgeler aşağıdadır:
-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma fotokopisi (Eğitim alınan kurum Erasmus+ kapsamında ders vereceği eğitim dilinde ise)
-Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi
3) Ders Verme harekeliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması
Erasmus+ İkili anlaşmaları için http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus-2014-2020-erasmus-ikili-anlasmalarimiz

Başvuru Belgeleri:

 • Başvuru formu
 • Dil yeterlilik belgesi
 • Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma
 • Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi
 • CV

Başvuru Tarihi:
19 Haziran-21 Temmuz 2017
tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sayfası üzerinden indirilerek doldurulacak başvuru formununun ve istenen ek belgelerin ofisimiz erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirmesi:
Seçimler, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre  gerçekleştirilecektir.
Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP) esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

40

Dil Puanı

    +10 (taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma

    +10 (taban puana eklenir)

Engelli personel

    +5 (taban puana eklenir)

Daha önce hiç yararlanmamış akademik birimden olmak

    +5 (taban puana eklenir)

Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü olmak

    +10 (taban puana eklenir)

Bölümü adına Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma yapmış olmak

+5 (taban puana eklenir)

Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus+ öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olmak

    +10 (taban puana eklenir)

Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak

    -10 (taban puana çıkarılır)

Bir yıl önce programdan faydalanmış olmak (2016-2017 döneminde)

    -15 (taban puana çıkarılır)

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak (2015-2016 döneminde)

    -10 (taban puana çıkarılır)

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak (2014-2015 döneminde)

    -7 (taban puana çıkarılır)

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak (2013-2014 döneminde)

    -5 (taban puana çıkarılır)

Beş yıl ve daha öncesinde programdan faydalanmış olmak
(2012-2013 dönemi ve öncesinde)

    -3 (taban puana çıkarılır)

Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, Akdeniz Üniversitesi hizmet yılı fazla olan personel önceliklidir.

Engelli Personel:

Engelli Personel Ek Hibe
Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, engelli personelin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir. Engelli personelimiz hareketliliği süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel ek hibesine başvurabilir.

Hibe ve Ödemeler:

 • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; ders vermek üzere Roma’ya gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Antalya-Roma arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız.  

NOT: Dileyen personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması:
Başvuru sonuçları 15 Ağustos 2017 tarihinde Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sayfasında ilan edilecektir.

Saygılarımızla,


Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofis
i

Sayfa Özeti: 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi