Akdeniz Üniversitesi

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır (20 Mart-7 Nisan 2017)

ERASMUS+ BAŞVURU TAKVİMİ

ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuruları

20 Mart – 7 Nisan 2017

Başvuru Yeri

exchangeapp.akdeniz.edu.tr adresinden online alınacaktır.

Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Açıklanması

 

17 Mart 2017
Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilecektir.
http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular

ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 

Mayıs 2017
Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilecektir.
http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular

ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Şartları

1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (önlisans, lisans, lisansüstü),
2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
3. Önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0,
Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.

ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği başvuruları sadece çevirimiçi (online) olarak Ofisimizin “exchangeapp.akdeniz.edu.tr” adresli internet sayfası üzerinden 20 Mart 2017 tarihinden itibaren alınacaktır.

Bölümlerin Erasmus+ İkili Anlaşmaları

 • Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web sitemizde Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde http://erasmus.akdeniz.edu.tr/birimlere-gore-erasmus yer almaktadır.

Yabancı Dil Belgesi

-Akdeniz Üniversitesi Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Belgesi ya da,
-ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi
-Tıp Dil Sınavı belgesi kabul edilecektir.

Yabancı Dil Puan Barajı

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için: 65/100
Erasmus+ Staj Hareketliliği
için : 50/100

Başvuruların Değerlendirilmesi

Erasmus+ Genel Başarı Puanı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)

Erasmus+ Genel Başarı Puanına eklenecek puanlar:

 • Engelli öğrencilere (engelini sağlık raporu ile beyan etmek koşuluyla) +10 puan verilir.
 • Şehit ve gazi çocuklarının bu durumu belgelendirmeleri halinde +15 puan verilir.

Erasmus+ Genel Başarı Puanından düşülecek puanlar:

 • Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan(hibeli/hibesiz) öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına 10 puan düşülür.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan düşülür.
 • Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde 10 puan düşülür.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma halinde 10 puan düşürülür.

Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

Önemli Notlar

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür.
 • Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
 • Daha önce Erasmus kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyeti 1 Haziran 2017 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilebilmektedir.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyeti 1 Haziran 2017 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilebilmektedir.
 • Her öğrenim kademesinde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden minimum 3 ay maksimum 12 ay; Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay faydalanılabilinir.
 • Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dahil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.

Erasmus+ Öğrencisinin Sorumlulukları

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 • AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.
 • Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.
 • Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.
 • Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt yada harç ücreti ödemez.

Hibeler

 • Erasmus+ Öğrenim&Staj Hareketliliği Kapsamında Verilen Hibeler için tıklayınız

Başarı dileklerimizle,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi


Sayfa Özeti: 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır (20 Mart-7 Nisan 2017)

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi