A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Proje Kabulunden Sonra Yapılacaklar

Proje Kabulünden Sonra Yapılacaklar

1.Avro Hesabı Açılması

AB Projelerinde her bir proje için ayrı bir kurumsal Avro hesabı açılması zorunludur. Kurumsal Avro hesaplarının açılması için öncelikle Ofisimize Ebys üzerinden dekanlık/müdürlük aracılığıyla resmi yazı gönderilmesi gerekmektedir. Ofisimiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan hesabın açılması ve hesap bilgilerinin ilgili personele iletilmesi için resmi yazışmaları takip edecektir.

2.Hibe Sözleşmesi İmzalanması

Akdeniz Üniversitesi’nin koordinatör ya da ortak olduğu projelerde hibe/ortaklık sözleşmeleri yasal temsilci olan Üniversitemiz Rektörü tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu evrakların imzalanması için Ebys üzerinden resmi yazı ekinde dekanlık aracılığıyla Ofisimize gönderilmesi gerekmektedir.

 3.İç Sözleşme İmzalanması

Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra proje yürütücüsü personel ile Üniversitemiz Rektörü arasında İç Sözleşme imzalanmaktadır.  Taslak iç sözleşmenin doldurularak 2 nüsha halinde Ofisimize imza için getirilmesi gerekmektedir. 

İş Sözleşme Örneği için tıklayınız.

4.KDV İstisna Sertifikası Alımı

Türkiye Ulusal Ajansı’ndan hibe alan projelerdeki tüm harcamalar KDV’den muaftır. Bunun için KDV İstisna Sertifikası alınmalıdır. KDV İstisna Sertifikası için Ulusla Ajans’taki proje uzmanınızla iletişime geçip, imzalanacak evrakların Ebys üzerinden resmi yazı ekinde dekanlık aracılığıyla Ofisimize gönderilmesi gerekmektedir.

 5.Çalışma Çizelgeleri/Ara/Final Raporu İmzalanması

Projelerinize ilişkin Çalışma Çizelgesi (Timesheet), Ara ve Final Raporlarının da yasal temsilci olan Üniversitemiz Rektörü tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu evrakların imzalanması için Ebys üzerinden resmi yazı ekinde dekanlık aracılığıyla Ofisimize gönderilmesi gerekmektedir.

 


Son Güncelleme : 31 Mayıs Pazartesi 2021
139