A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Ortak Kurum Olarak Yapilacak Başvurular

1. Başvuru Aşamasında Mandate/DeclarationofHonour Bilgi Notu Formu

Ortak olarak olarak başvuru yapacak birimlerin imzaya sunulacak belgelerini Başvuru Aşamasında Mandate/DeclarationofHonour Bilgi Notu Formu ile birlikte en az 3 nüsha halinde son başvuru tarihinden en az 10 gün önce Ofisimize göndermeleri gerekmektedir.

  • Mandate Letter (Ortaklık Yetki Belgesi) Örneği için tıklayınız.
  • Başvuru Aşamasında Mandate/DeclarationofHonour Bilgi Notu Formu için tıklayınız.

Başvuru Aşamasında Mandate/DeclarationofHonour Bilgi Notu Formu ve Ortaklık Yetki Belgesinin (Mandate) 2 nüshası Ofisimizde kalacak olup 1 nüshası ilgili öğretim üyesinde olacaktır. İhtiyaç dahilinde daha fazla sayıda AB Projeleri İmza Başvuru Formu ve Mandate belgeleri imzaya sunulabilir.   

NOT: Başvuru Aşamasında Mandate/DeclarationofHonour Bilgi Notu Formunun tüm nüshaları ıslak imzalı olacaktır.

2.Başvuru Aşamasında Mandate/DeclarationofHonour Olur Formu

Başvuru Aşamasında Mandate/DeclarationofHonour Olur Formu mandate için 1 adet hazırlanacak.

 

 


Son Güncelleme : 31 Mayıs Pazartesi 2021
139