A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


Erasmus+ Programı 2021-2027

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanan ve 2014-2020 yılları arasında uygulanan ve 2021-2027 döneminde de devam edecek olan Erasmus+ Programı ile kişilere yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlayan projelere hibe verilecektir. Ülke merkezli proje başvuruları koordinatör kurumun ülkesindeki Ulusal Ajansa, Komisyon Merkezli projeler ise Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

Erasmus+ Programı Proje Türleri

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve Jean Monnet altında toplanmaktadır:

1) Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

a)Erasmus+ Yükseköğretim: Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
b)Erasmus+ Mesleki Eğitim: Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
c)Erasmus+ Yetişkin Eğitimi: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
d)Erasmus+ Okul: Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
e)Erasmus+ Gençlik: Gençlik Değişimi, ADP, Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

2) Ana Eylem 2: Kurum Kuruluşlar Arası İşbirliği

a)İşbirliği için Ortaklıklar:

-İşbirliği Ortaklıkları
-Küçük-ölçekli Ortaklıkları

b)Mükemmellik için Ortaklıklar:

-Mesleki Mükemmellik Merkezleri
-Erasmus+ Öğretmen Akademileri
-Erasmus Mundus

c)Yenilik için Ortaklıklar:

-Alliances for innovation (Yenilik için İttifaklar/Ortaklıklar)

d) Not-for-profit Sport Events (Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri)

3) Ana Eylem 3: Politika Geliştirme ve İşbirliği için Destek

a)European Youth Together

Özel Eylem: Jean Monnet Programı (Başvurular Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.)

Detaylı bilgi için www.ua.gov.tr bakınız.


Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
139