A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


AB Projeleri

Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak tüm akademik birimlerimizin ve personelimizin AB Programları’ndan azami düzeyde yararlanabilmesi ve Üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren verdiğimiz danışmanlık hizmeti ve eğitimler ile, 21 Ekim 2015 tarihinde Ofisimiz bünyesinde AB Projeleri Koordinatörü görevlendirilmiş olup, AB Projeleri kapsamında çalışmalara üst düzeyde önem verilmektedir.

AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli bir dönem için uygulanmaktadır. 2002 yılında Türkiye Ulusal Ajansı’nın kurulmasıyla birlikte Avrupa Birliği’nin eğitimle ilgili programlarına tam katılım sağlamaktayız.

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Ulusal Ajans 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline geldi ve 2006 yılına kadar süren Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla bilinen topluluk programlarını yürütmeye başladı. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajansı unvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’nin 2021-2027 döneminde uygulanmakta olan Erasmus+ Programına da katılımı onaylanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Programı kapsamında çalışmalar yürütmektedir.


Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
137