A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


AB Projeleri

Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak tüm akademik birimlerimizin ve personelimizin AB Programları’ndan azami düzeyde yararlanabilmesi ve Üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren verdiğimiz danışmanlık hizmeti ve eğitimler ile, 21 Ekim 2015 tarihinde Ofisimiz bünyesinde AB Projeleri Koordinatörü görevlendirilmiş olup, AB Projeleri kapsamında çalışmalara üst düzeyde önem verilmektedir.

AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli bir dönem için uygulanmaktadır. Ülkemizin 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Programlardan yedisine katılımına Avrupa Komisyonu tarafından karar verilmiştir. Bu programlar şunlardır:

  1. Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+
  2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
  3. İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
  4. Yaratıcı Avrupa
  5. İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI
  6. Customs 2020
  7. Fiscalis 2020

Uluslararası İlişkiler Ofisi, AB Programlarından özellikle eğitimle ilgili olan Erasmus+ Programı kapsamında çalışmalar yürütmektedir.


Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
146