A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


2018-2019 Erasmus+ Öğrenim/Staj Başvuruları

2018-2019 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

(Proje No: 2018-1-TR01-KA103-049951)

– 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için Erasmus+ Programı için Güz ve Bahar olmak üzere iki başvuru dönemi olacaktır.
– 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde (1 akademik dönem) ya da Güz+Bahar (1 akademik yıl) programdan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 22 Şubat-9 Mart 2018 tarihleri arasında,
– 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde yararlanmak isteyen öğrencilerimiz ise 13-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklardır.
– Güz ve Bahar başvuru dönemleri için sadece tek bir yabancı dil sınavı yapılmaktadır.

  1.BAŞVURU DÖNEMİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI
2.BAŞVURU DÖNEMİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI
 

ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Tarihleri

 

22 Şubat-9 Mart 2018

 

13-31 Ağustos 2018


ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Yeri

exchangeapp.akdeniz.edu.tr
adresinden çevrimiçi (online) başvuru

exchangeapp.akdeniz.edu.tr
adresinden çevrimiçi (online) başvuru
 

ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 

2018 Nisan-Mayıs ayları
Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilecektir.
http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular
2018 Eylül ayı
Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilecektir.
http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (önlisans, lisans, lisansüstü),
  2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
  3. Önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0,
  Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not
  ortalamasına sahip olmak.
  4. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 60, Erasmus+ Staj Hareketliliği için 50 dil puanına sahip olmak.

BAŞVURU YERİ
exchangeapp.akdeniz.edu.tr

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU BELGELERİ

 1. Güncel transkript (OBS’den alınan transkriptler geçerlidir)
 2. Dil Belgesi (Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil sınavı haricinde dil belgesi yükleyecek olanlar)

NOT: Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) kazanma notları dikkate alınır.

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRELERİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği:  Öğrenciler 1 akademik dönem veya 1 akademik yıl olarak tercih edebileceklerdir. Program kuralları gereği öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay olmak zorundadır. Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin Erasmus+ programı hareketliliklerinin öğrenim gördükleri akademik birimleri tarafından onaylanması gerekmektedir. 1 akademik yıl için başvuruda bulunacak öğrencilerin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar ve değişim süreleri ile birim kurul kararlarını dikkate almaları gerekmektedir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği: Minimum 2 ay, maksimum 4 ay

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler için maksimum 4 aya kadar hibelendirme yapılacaktır. Program kuralları gereği Erasmus+ Staj Hareketliliğinin en az 2 ay yapılması gerekmektedir.

ERASMUS+ İKİLİ ANLAŞMALAR  

 • Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web sitemizde Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde http://erasmus.akdeniz.edu.tr/birimlere-gore-erasmus  yer almaktadır.

YABANCI DİL BELGESİ

 • Akdeniz Üniversitesi Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Belgesi (2018-2019 akademik yılı için yapılan sınav) ya da,
 • ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi

YABANCI DİL PUAN BARAJI

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için: 60/100
       Erasmus+ Staj Hareketliliği için: 50/100

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

 • Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)
 • Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar
 • Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
 • Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,
 • Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı,
 • Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına en az bir öğrenci hakkı

ERASMUS+ GENEL BAŞARI PUANINA EKLENECEK ve DÜŞÜLECEK PUANLAR

Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan
Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde -10 puan
Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN EK HİBE

Erasmus+ Programına katılan engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ek hibe talep formu web sayfamızda yer almaktadır. http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HİBELERİ

Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği kapsamında verilen hibeler için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür.
 • Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
 • Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
 • Program kuralları gereği her öğrenim kademesinde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden minimum 3 ay maksimum 12 ay; Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay faydalanılabilinir. Üniversitemiz öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden bir akademik dönem ya da 1 akademik yıl, Erasmus+ Staj Hareketliliğinden 4 ay faydanlanma imkânları vardır.
 • Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.
 • Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda ve http://erasmus.akdeniz.edu.tr/_dinamik/210/2719.pdf sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 • AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.
 • Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.
 • Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.
 • Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt yada harç ücreti ödemez.

KONTENJANLAR

Kontenjanların akademik birimlere dağılımı Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenmektedir.

0