A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı öğrenci seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

AB Bakanlığı – Ulusal Ajans tarafından 2018/2019 eğitim–öğretim yılı için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar henüz belirlenmemiş olup değerlendirmeler bir önceki akademik yıl içinde gerçekleşen hareketlilik sayıları dikkate alınarak yapılmıştır. Bu nedenle öğrenci öğrenim ve staj yerleştirme sayılarında değişiklik olabilmektedir.

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

Asıl ve yedek öğrenci seçimleri aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir:

– Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar),

– Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar ve kontenjanlarda belirtilen değişim süreleri

– Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar

– Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,

– Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı

– Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı,

– Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına bir öğrenci hakkı,

  • Erasmus+ Yabancı Dil Sınav notu Öğrenim için 60, Staj için 50’nin altında olan, akademik not ortlaması Lisans için 2.20/4.00, Lisanüstü için 2.50/4.00’nin altında olan ve eksik belge nedenleriyle başvurusu geçersiz olan öğrencilerimiz yerleştirilemediği için isimleri listelerde yer almamıştır.

Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi

  • Erasmus+ Programından asıl ve yedek olarak yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimiz için “Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi” düzenlenecektir. Öğrenim ve Staj hareketliliği için yerleştirilen tüm öğrencilerimizin oryantasyon eğitimine katılması önem arz etmektedir. Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi tarihi ayrıca duyurulacaktır.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

—  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında asıl olarak yerleştirilen öğrenciler, gidecekleri üniversitenin başvuru formu ve talep ettiği diğer belgeleri araştırarak temin etmelidir. Öğrenciler, gerekli işlemleri gidecekleri üniversitenin son başvuru tarihi ve evrak ulaştırılması gereken tarihleri göz önünde bulundurarak yerine getirmelidir. Öğrenciler gidecekleri üniversitenin Erasmus ofisleriyle iletişime geçmelidir.

—  Seçilen öğrencilerimizin başvuru formları Ofisimiz tarafından gönderilecek olup, başvuruların zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmasında sorumluluk öğrenciye aittir.

—  Öğrencilerin, gidecekleri üniversitenin Başvuru Formunu (Application Form) doldurup karşı tarafa gönderdikten sonra kabul edildiklerine dair karşı kurumdan Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) belgesi temin etmesi gerekmektedir.

—  Öğrenciler, dönem başında Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez ancak bu durum gideceği üniversitenin kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

—Staj faaliyeti için önceden hazırlanmış bir kurumlararası anlaşma olması şartı yoktur.
Staj faaliyetine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumu kendileri bulmaları gerekmektedir.
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir.
Diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) Programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

  • Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliğindenyararlanmaya hak kazanan öğrenciler (hibeli ve/veya hibesiz) staj yeri bulmak için staj yapmaya hak kazandıklarına dair yazılarını Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden temin edebilirler.

—      Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay yararlanılabilir. Ancak Üniversitemiz tarafından

staj hareketliliğine yerleştirilen öğrenciler programdan hibeli olarak 4 aya kadar yararlanabileceklerdir.

  • Erasmus öğrencilerinin işlemleri, öğrenci görüşme gün ve saatleri içerisinde (hafta içi her gün 10.00-11.00 ve 15.00 – 17.00 saatleri arasında)gerçekleştirilmektedir.

 

FERAGAT DURUMU

  • Erasmus+ Öğrenim/staj hareketliliğinden asıl olarak yararlanmaya hak kazanıp hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat dilekçelerini 30 Nisan 2018 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Güz-Bahar tercih edip sadece Güz dönemi gitmek isteyen öğrencilerin dilekçe ile bu durumu Ofisimize iletmeleri gerekmektedir.

Başarı dileklerimizle,

 

AkdenizÜniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

İletişim:

E-mail: outgoing@akdeniz.edu.tr
Erasmus Öğrenim Hareketliliği için: 0 242 310 21 39 / 21 25
Erasmus Staj Hareketliliği için: 0 242 310 66 40

 

0