A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ staj hareketliliği seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2018/2019 eğitim–öğretim yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre belirlenen kontenjanlara göre;

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır:

 

NOT: Yedek listede yer alan öğrencilerimiz Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı nedeniyle hibelendirilememiştir ancak öğrencilerimiz programdan hibesiz yararlanabilirler.

Asıl ve yedek öğrenci seçimleri aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir:

– Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar),

– Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,

– Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı

– Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı,

NOT: Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre belirlenen kontenjanlar doğrultusunda her akademik birimden bir öğrenci seçilmiştir.

  • Erasmus+ Yabancı Dil Sınav notu Staj için 50’nin altında olan, akademik not ortalaması Lisans için 2.20/4.00, Lisansüstü için 2.50/4.00’nin altında olan ve eksik ya da güncel olmayan transkript belgeleri nedeniyle başvurusu geçersiz olan öğrencilerimiz yerleştirilemediği için isimleri listelerde yer almamıştır.

Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi                 

  • Erasmus+ Programından asıl olarak yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimiz için “Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi” düzenlenecektir. Öğrenim ve Staj hareketliliği için yerleştirilen tüm öğrencilerimizin oryantasyon eğitimine katılması önem arz etmektedir. Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi tarihi ayrıca duyurulacaktır.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

  • Staj faaliyeti için önceden hazırlanmış bir kurumlararası anlaşma olması şartı yoktur.
    Staj faaliyetine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumu kendileri bulmaları gerekmektedir.
  • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir.
  • Diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) Programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.
  • Erasmus+ Programı Staj Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler (hibeli ve/veya hibesiz) staj yeri bulmak için staj yapmaya hak kazandıklarına dair yazılarını Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden temin edebilirler.
  • Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay yararlanılabilir. Ancak Üniversitemiz tarafından staj hareketliliğine yerleştirilen öğrenciler programdan hibeli olarak 2 ay

ÖĞRENCİ GÖRÜŞME SAATLERİ

Erasmus+ öğrencilerinin işlemleri, öğrenci görüşme gün ve saatleri içerisinde (hafta içi her gün 10.00-11.00 ve 15.00 – 17.00 saatleri arasında) gerçekleştirilmektedir.

STAJ HAREKETLİLİĞİ BELGELERİNİN SON TESLİM TARİHİ: 31 Mart 2019

Öğrencilerin staj yapacakları kurumdan alacakları “staj hareketliliği kabul belgesi” için son teslim tarihi: 31 Mart 2019’dur. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Başarı dileklerimizle,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

0