A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


2018-19 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı öğrenci seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2018/2019 eğitim–öğretim yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre belirlenen kontenjanlara göre;

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır:

NOT: Yedek listede yer alan öğrencilerimiz Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı nedeniyle hibelendirilememiştir ancak öğrencilerimiz programdan hibesiz yararlanabilirler.

Asıl ve yedek öğrenci seçimleri aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir:

– Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar),

– Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar ve kontenjanlarda belirtilen değişim süreleri

– Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar

– Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,

– Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı

– Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı,

– Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına bir öğrenci hakkı,

  • Erasmus+ Yabancı Dil Sınav notu Öğrenim için 60, Staj için 50’nin altında olan, akademik not ortlaması Lisans için 2.20/4.00, Lisansüstü için 2.50/4.00’nin altında olan ve eksik ya da güncel olmayan transkript belgeleri nedeniyle başvurusu geçersiz olan öğrencilerimiz yerleştirilemediği için isimleri listelerde yer almamıştır.

Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi

  • Erasmus+ Programından asıl olarak yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimiz için “Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi” düzenlenecektir. Öğrenim ve Staj hareketliliği için yerleştirilen tüm öğrencilerimizin oryantasyon eğitimine katılması önem arz etmektedir. Erasmus+ Oryantasyon Eğitimi tarihi ayrıca duyurulacaktır.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

—  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında asıl olarak yerleştirilen öğrenciler, gidecekleri üniversitenin başvuru formu ve talep ettiği diğer belgeleri araştırarak temin etmelidir. Öğrenciler, gerekli işlemleri gidecekleri üniversitenin son başvuru tarihi ve evrak ulaştırılması gereken tarihleri göz önünde bulundurarak yerine getirmelidir. Öğrenciler gidecekleri üniversitenin Erasmus ofisleriyle iletişime geçmelidir.

—  Seçilen öğrencilerimizin başvuru formları Ofisimiz tarafından gönderilecek olup, başvuruların zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmasında sorumluluk öğrenciye aittir.

—  Öğrencilerin, gidecekleri üniversitenin Başvuru Formunu (Application Form) doldurup karşı tarafa gönderdikten sonra kabul edildiklerine dair karşı kurumdan Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) belgesi temin etmesi gerekmektedir.

—  Öğrenciler, dönem başında Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez ancak bu durum gideceği üniversitenin kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

İletişim:

E-mail: outgoing@akdeniz.edu.tr
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için: 0 242 310 21 39 / 21 25
Erasmus+ Staj Hareketliliği için: 0 242 310 66 40

Uluslararası İlişkiler Görüşme Saatleri:

  • Hafta içi her gün: 10:00-11:00 ve 15:00-17:00 saatleri arası
  • Yer: Rektörlük 6. Kat 601 nolu oda
0