A.Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi


2014-2020 AB Gençlik Projelerimiz – Kadın Dostu Akdeniz

Projenizin İsmi: “Kadın Dostu Akdeniz”

Projemizin Süresi:
5 Ay ( 1 Ekim 2015 – 28 Şubat 2016)

Proje Uygulama Yeri:
Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Projemizin Genel Çerçevesi: Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerinin yüzde 39’unu (2015 Akademik Yılı verileri) genç kadınlar oluşturmaktadır. Kadın öğrenci sayısı açısından Üniversitemiz Türkiye ortalamasının altında olmakla birlikte, genç kadın öğrencilerin yaşadığı cinsiyet temelli sorunlar oldukça fazladır. Tüm bu olumsuz koşullar altında, genç kadın öğrenciler, öğrencilik hayatları boyunca sürekli gerilim, aşırı kaygı, uykusuzluk, duygusal kararsızlık, sürekli hayal kurma, aşırı heyecan ve alınganlık, çevre koşullarına uyum sağlayamama, insanlardan kaçma ve içine kapanma, insanlarla iyi ilişki kuramama ve sebebi belirsiz korku gibi psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Bu bağlamda Üniversitemizde Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından finanse edilen “Kadın Dostu Akdeniz” adlı projemizi gerçekleştireceğiz.

Projemizin Öncelikleri:

  • Üniversitelerde cinsel tacizin ve cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesi
  • Kadın dostu kampüsler, yurtlar

Projenizin Amacı:

  • Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören gençlerin cinsel taciz ve cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılık hakkında farkındalığının artırılması,
  • Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören gençlerin cinsel tacizin ve cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesine ilişkin bilgilendirilmesi,
  • Akdeniz Üniversitesi kampüsünde “Kadın Dostu Pilot Kampüs” uygulamasını başlatarak kampüsü genç kadın öğrencilerin güvenle yaşayacağı bir kampüs haline getirilmesi.

Projemizin Faaliyetleri:

 


Son Güncelleme : 13 Ocak Pazartesi 2020
139